czwartek, 18 kwietnia

Środowisko przyrodnicze

Obywatelski wniosek w trybie Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców uchwalony

Obywatelski wniosek w trybie Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców uchwalony

Środowisko przyrodnicze
Głosowanie obywatelskiego projektu 1% było 27 punktem programu sesji RM Poznania w dniu 5 marca. Prezentacja projektu, dyskusja i głosowanie wypadło po godzinie 18.00. Pomimo negatywnej opinii zaprezentowanej kilka dni wcześniej na Komisji ochrony Środowiska RM przez wiceprezydenta Gussa reprezentującego prezydenta miasta Jaśkowiaka, wynik głosowania był jednoznaczny – wszyscy głosujący radni byli za wnioskiem. To bez wątpienia efekt czasu – kampanii wyborczej. No bo któryż z radnych śmiałby być przeciw idei Inicjatywy. Przed wyborami! (więcej…)
Oczy zamknięte, oczy otwarte

Oczy zamknięte, oczy otwarte

Gospodarka komunalna, Inwestycje, Ład przestrzenny, Opinie, Polityka, Poznań, Przyroda i środowisko, Społeczeństwo, Strajk Protest Debata, Środowisko przyrodnicze, Adaptacja do zmian klimatu
Gdyby zamknąć oczy i posłuchać prezydenta Jacka Jaśkowiaka albo co opisują jego ludzi w magistracie (jak wiceprezydent Bartosz Guss i tak dalej) to Poznań pod względem ochrony przyrody miejskiej, naturalnej retencji i adaptacji do katastrofalnych zmian klimatycznych  jest miastem progresywnym jak najbardziej progresywne miasta świata, niemal wzorcem ... jak wzorzec metra z Sevres spod Paryża. Tyle, że chyba już większości Poznaniaków oczy się otworzyły. (więcej…)
Brońmy zieleni w mieście jak wolności. Inicjatywa 1%

Brońmy zieleni w mieście jak wolności. Inicjatywa 1%

Gospodarka komunalna, Polityka, Poznań, Przyroda i środowisko, Smog, Strajk Protest Debata, Środowisko przyrodnicze, Adaptacja do zmian klimatu
Dzisiaj lutego grupa niezadowolonych z ekologicznej polityki prezydenta Poznania, wywodzących się z wielu różnych środowisk miejskich mieszkańców miasta, w trybie ustawowej  „inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców” złożyła w biurze przewodniczącego Rady Miasta Ganowicza projekt obywatelskiej. (więcej…)
Las to, czy fabryka?

Las to, czy fabryka?

Bezpieczeństwo i porządek, Gospodarka, Kraj, Opinie, Powiat, Poznań, Przyroda i środowisko, Region, Smog, Społeczeństwo, Strajk Protest Debata, Środowisko przyrodnicze, Adaptacja do zmian klimatu
Debata wokół polskiej gospodarki leśnej opiera się na fundamentalnym nieporozumieniu – myli się lasy naturalne z tak zwanymi uprawami leśnymi, czyli monokulturami sadzonymi z myślą o pozyskiwaniu drewna, działającymi raczej jak kopalnia niż ekosystem. Lasy ochronne Poznania powinny być tym pierwszym, tymczasem trwa tam wycinka na wcześniej niespotykaną skalę. (więcej…)