czwartek, 18 kwietnia

Zła wiadomość dla Jacka Jaśkowiaka

fot. Pixabay

Który zapewne będzie startował na trzecią kadencję prezydenta miasta Poznania.

13 września 2023 Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie zmian w przepisach, w celu poprawy jakości powietrza w Unii, w tym za bardziej rygorystycznymi limitami. Prawnie wiążące normy jakości powietrza Unii Europejskiej powinny być zgodne z najnowszymi wytycznymi wydanymi przez Światową Organizację Zdrowia najpóźniej do 2035 roku.
A Poznań rok w rok znacząco przekracza te limity jeśli chodzi o średnie dla całego miasta. W niektórych zaś dzielnicach jest wciąż bardzo źle. Prezydent będzie musiał się wziąć do roboty a nie pozorować działania jak dotąd.
Co jeszcze ważniejsze, wprowadzono prawo do odszkodowania dla osób dotkniętych zanieczyszczeniem powietrza, co stanowi dużą nowość w prawodawstwie UE.
Pomimo poprawy jakości powietrza w ostatnich latach, poziom kluczowych zanieczyszczeń powietrza w wielu krajach europejskich nadal pozostaje wyższy od wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej i we Włoszech.
Dane satelitarne pokazują, że 98 procent mieszkańców jest narażonych na zanieczyszczenie przekraczające limity zalecane przez WHO. Dane medyczne pokazują, że zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną 300 000 przedwczesnych zgonów w Unii Europejskiej każdego roku.
Skutki zanieczyszczenia powietrza są najbardziej drastyczne dla Europejczyków z klasy robotniczej, którzy nie mogą łatwo przeprowadzić się na przedmieścia ani pozwolić sobie na zakup filtrów powietrza.
wr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *