czwartek, 18 kwietnia

Tag: barok

Odkrycie na suficie

Historia, Poznań
 Na suficie Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania odsłonięto barokowe malowidła. Odkrycia dokonano podczas prowadzonych tam w 2018 roku prac konserwatorskich. Dekoracje pochodzą z początku XVIII wieku, kiedy pomieszczenie to służyło jako refektarz ówczesnego kolegium jezuickiego. (więcej…)