czwartek, 18 kwietnia

Obywatelski wniosek w trybie Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców uchwalony

fot. Wiesław Rygielski

Głosowanie obywatelskiego projektu 1% było 27 punktem programu sesji RM Poznania w dniu 5 marca. Prezentacja projektu, dyskusja i głosowanie wypadło po godzinie 18.00. Pomimo negatywnej opinii zaprezentowanej kilka dni wcześniej na Komisji ochrony Środowiska RM przez wiceprezydenta Gussa reprezentującego prezydenta miasta Jaśkowiaka, wynik głosowania był jednoznaczny – wszyscy głosujący radni byli za wnioskiem. To bez wątpienia efekt czasu – kampanii wyborczej. No bo któryż z radnych śmiałby być przeciw idei Inicjatywy. Przed wyborami!

Projekt uchwały  był w sprawie wyznaczenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania polegających na zachowaniu i powiększaniu terenów zieleni i terenów przeznaczanych pod małą retencję na terenie Miasta Poznania. Docelowo 1% budżetu miasta.

fot. Wiesław Rygielski

Projekt Inicjatywa 1% to najpoważniejszy od 2 lat (2021/22 Moratorium na wycinkę drzew w lasach ochronnych Poznania) społeczny projekt dotyczący systemowej ochrony środowiska przyrodniczego w Poznaniu. Środowiska wciąż ustępującego pod antropopresją.

To projekt intencyjny. Inicjatorzy – społeczny Komitet Inicjatywy 1% –  w żadnym wypadku nie oczekują aptekarskiej dokładności w realizacji projektu. Wprost przeciwnie – projekt jest uchwałą kierunkową dla prezydenta miasta i ma charakter bardzo ogólny. Wyraża społeczne zainteresowanie realną zasadą partycypacji społecznej w tak ważnej dla mieszkańców sprawie jak ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Potrzebą komunikacji z władzami miasta, której tak nam, członkom różnych organizacji pozarządowych i niezrzeszonych mieszkańców … brakuje.

fot. Wiesław Rygielski

Tą inicjatywą aktywiści miejscy podejmują wysiłek w celu forsowania bardziej zdecydowanego zwrotu miasta w kierunku już realizowanym przez progresywne miasta świata – budowania miasta zielonego, zatrzymania pełzającej nadmiernej wycinki drzew i formacji krzewiastych, destrukcji naturalnej retencji, przygotowania miasta do zmian klimatycznych, które będą negatywnie wpływać na zdrowie i dobrostan jego mieszkańców. Tego chcą mieszkańcy (co wynika ze wszelkich sondaży i plebiscytów).

Wiesław Rygielski

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *