wtorek, 28 maja

O Szachtach w monografii

grafika: UAM

Szachty czy Struga Junikowska, to nazwy dobrze znane w Poznaniu. Jeszcze więcej informacji o tym miejscu można znaleźć w publikacji zatytułowanej “Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia”. 

Monografia ukazała się pod redakcją prof. Małgorzaty Mazurek i dr Dawida Abramowicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autorzy mają nadzieję, że przyczyni się ona do popularyzacji wiedzy o Junikowskim Strumieniu i Szachtach, a także posłuży jako źródło informacji dla podejmowania decyzji zarządczych oraz prowadzenia wielokierunkowej edukacji geograficznej. Książkę już teraz można pobrać ze strony Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W druku trafi do lokalnych szkół i jednostek administracji publicznej. 

Zawarta w publikacji wiedza z pewnością poszerzy horyzonty mieszkańców ceniących sobie walory krajobrazowe Szacht, ale znających te miejsca tylko z doświadczenia.

Powstanie książki jest dla jej Redaktorów wyjątkowo ważnym przedsięwzięciem, ponieważ postrzegamy ją nie tylko z perspektywy naukowej, lecz również osobistej. Zlewnia Junikowskiego Strumienia i jej krajobrazy to obszar naszego codziennego życia – pracy, odpoczynku, zamieszkania, inspiracji” – podkreślają naukowcy we wstępie do publikacji. 

Książka dowodzi ważnej roli małej zlewni Junikowskiego Strumienia w aglomeracji poznańskiej, ale równocześnie motywuje do podejmowania kolejnych działań (administracyjnych, planistycznych, naukowych, edukacyjnych, promocyjnych) w zakresie poznania i ochrony krajobrazu oraz jego zasobów – mówi prof. Małgorzata Mazurek. – Obszar ten cechuje się wysoką wrażliwością na procesy urbanizacyjne, co powinno skłaniać decydentów do podejmowania działań w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, racjonalnego zagospodarowania terenu, ochrony georóżnorodności i bioróżnorodności oraz pozytywnego kształtowania społeczno-gospodarczej aktywności człowieka, także poprzez rozwój rekreacji – dodaje naukowczyni. 

Monografia jest efektem interdyscyplinarnych zainteresowań środowiska naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy współpracy z Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku oraz Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie. 

Publikację można pobrać ze strony WNGiG: https://wngig.amu.edu.pl/strona-glowna/news/monografia-pt.-srodowisko-geograficzne-zlewni-junikowskiego-strumienia 

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *