środa, 29 maja

Nauka

By auta nie rozjeżdżały płazów

By auta nie rozjeżdżały płazów

Bezpieczeństwo i porządek, Edukacja, Komunikaty, Kraj, Nauka, Powiat, Poznań, Przyroda i środowisko, Region, Społeczeństwo, Środowisko przyrodnicze, Zapowiedzi, Adaptacja do zmian klimatu
Budowa przepustów pod jezdnią oraz okresowe zamykanie dróg to najskuteczniejsze metody trwałego zabezpieczenia populacji płazów podczas migracji. Wiemy to, ponieważ w wielu miejsca na świecie takie działania są wdrażane rutynowo. (więcej…)

Budowa Centrum Klinicznego rozpoczęta

Edukacja, Inwestycje, Nauka, Poznań, Przyroda i środowisko, Rolnictwo, Środowisko przyrodnicze, Adaptacja do zmian klimatu
27 lutego na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu. W uroczystości licznie wzięli udział przedstawiciele władz miasta i samorządu oraz społeczność akademicka Uczelni. (więcej…)

Jedyny taki doktorat

Edukacja, Historia, Kraj, Kultura, Ludzie, Nauka, Poznań, Zapowiedzi
W poniedziałek, 27 lutego, przypada 28 rocznica przyznania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wisławie Szymborskiej, laureatce literackiej Nagrody Nobla. – Był to jedyny honorowy doktorat, który poetka przyjęła - wspomina profesor Edward Balcerzan, który był promotorem doktoratu, a także przyjaźnił się z poetką.   (więcej…)

Miłość to, czy szaleństwo?

Edukacja, Kraj, Nauka, Poznań, Przyroda i środowisko, Środowisko przyrodnicze
Dobrze wiemy, że zwierzęce rodzaje miłości budzą fascynacje. Podziwiamy frywolne zaloty zwierząt, wymyślne tańce i śpiewy. W walentynkowy dzień lubimy jednak myśleć, że jesteśmy wyjątkowi, że tylko my ludzie potrafimy obdarować najbliższych prezentami – mówi prof. Piotr Tryjanowski, kierownik Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. (więcej…)