wtorek, 28 maja

Budowa Centrum Klinicznego rozpoczęta

fot. UPP

27 lutego na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu. W uroczystości licznie wzięli udział przedstawiciele władz miasta i samorządu oraz społeczność akademicka Uczelni.

Słowo powitalne wygłosił Rektor UPP, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, który podziękował Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwu Edukacji i Nauki za wsparcie finansowe inwestycji, która pozwoli na rozwój Uczelni i poszerzenie jej bazy badawczej.

fot. UPP

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 w wysokości 23 106 704,38 zł możliwa jest realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia, a dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 3 225 278 zł stanowiło znaczne wsparcie dla wkładu własnego Uczelni.

Następnie głos zabrali pan Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego oraz doktor Bartłomiej Wróblewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który odczytał list Ministra Edukacji i Nauki profesora Przemysława Czarnka. Poseł zadeklarował również swoje osobiste wsparcie w realizację powstającego Centrum oraz kolejne projekty rozwojowe Uczelni.

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Małgorzata Szumacher dziękując za pomoc i współpracę nawiązała w swym przemówieniu do „poznańskich organiczników”, z których Uniwersytet stara się brać przykład. Nadmieniła, że powstająca inwestycja to typowy core facilities, z którego będą mogli korzystać pracownicy Uniwersytetu, a także wszyscy inni naukowcy zainteresowani zgłębianiem tajników nauki o życiu.

fot. UPP

Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem po odczytaniu i podpisaniu aktu erekcyjnego nastąpiło jego poświęcenie i symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego.

Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu ma być nowoczesnym, specjalistycznym budynkiem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o  Zwierzętach UPP, w którym planuje się prowadzenie badań z obszaru nauk biologicznych, zootechniki, weterynarii, przedklinicznych i translacyjnych umożliwiających przeniesienie wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach do praktyki klinicznej. Celem inwestycji jest zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego Uczelni w zakresie wpływu chowu i hodowli zwierząt na środowisko, jak również metod ochrony zdrowia zwierząt.

wizualizacja: UPP

Budynek Centrum badawczo-rozwojowego wraz z wyposażeniem będzie zajmował łączną powierzchnię całkowitą 1865 m2 o kubaturze prawie 9 tys. m3 (8982,02 m3). Będzie to budynek dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na pracownie i multidyscyplinarne laboratoria badawcze tj.:  pomieszczenia dla małych zwierząt modelowych oraz pomieszczenia dla zwierząt towarzyszących, pracownie: obrazowania przyżyciowego zwierząt, analizy produktów pochodzenia zwierzęcego, analizy pasz i dodatków paszowych oraz weterynaryjnych, do badań mikrostruktur dodatków paszowych oraz sale konferencyjną i wykładową.

Dzięki tej inwestycji powstanie nowoczesna i innowacyjna infrastruktura badawczo-rozwojowa służąca prowadzeniu badań na światowym poziomie w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu, chorób cywilizacyjnych ludzi i zwierząt.

anka

Zobacz galerię zdjęć:

fot. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *