Daleko nam do Katowic?

fot. archiwum

W Katowicach, na Górnym Śląsku, … w regionie zasmogowanym, w 2019r wg GIOŚ było 57 dni z przekroczeniem dobowej normy stężenia pyłów PM10, a w czystszej (?) Wielkopolsce, w Poznaniu 54 dni.

 • W Katowicach, mieście 290.000 w latach 2015-2020, dzięki miejskiemu programowi udało się dofinansować wymianę 4865 źródeł ciepła kosztem 42,1 mln zł. W Poznaniu, mieście 500.000, tylko połowę tej liczby
 • Katowice to jedno z niewielu miast w Polsce, gdzie nie ma limitów na liczbę przyznanych dotacji do ich wymiany (mimo to wciąż bardzo dużo osób nie skorzystało z tej możliwości). W Poznaniu do roku 2020 skorzystało niewiarygodnie mało. Tak źle przygotowane zostały zasady programu Kawka Bis.
 • Od października do grudnia ubiegłego roku w Katowicach trwała akcja nieTruj, w ramach której wybrane rejony miasta odwiedził specjalny Smogobus. Podróżowali nim pracownicy Urzędu Miasta, którzy zachęcali mieszkańców do wymiany kotłów węglowych przy wsparciu finansowym miasta. W Poznaniu urzędnicy nie ruszali się zza biurka.
 • Katowice wspierają ludzi ze sfery ubóstwa energetycznego. W Katowicach zamiast płatności, osoba starająca się o dotację podpisuje dodatkową umowę cesji z wykonawcą instalacji – po rozliczeniu dofinansowania następuje przelew środków na rzecz instalatora do wysokości przyznanej dotacji. Cesja ma być ułatwieniem dla osób, które nie mogą od razu wyłożyć całego kosztu inwestycji. W Poznaniu od 2021r. również możliwe będzie bezgotówkowa umowa z Miastem.
 • Tuż obok rynki i Urzędu Miasta funkcjonuje MCE – Miejskie Centrum Energii -punkt informacyjny, w którym mieszkańcy uzyskują informacje m.in. na temat oszczędzania energii, wymiany systemów ogrzewania i związanych z tym miejskich programów wsparcia, do kiedy należy wymienić stary kocioł opalany węglem, poznać sposób działania różnych instalacji w tym opartych o odnawialne źródła energii, dowiedzieć się czym jest uchwała antysmogowa i jakie paliwa mogą być stosowane do ogrzewania mieszkań. Także bieżące informowacj o wystawach, warsztatach czy spotkaniach na tematy związane z poprawą jakości powietrza w mieście zwiększeniem efektywności energetycznej w swoich domach. Oczywiście z urzędnikami można wypełnić z nimi wniosek o dofinansowanie wymiany systemu grzewczego z programu miejskiego, otrzymać informacje także o innych projektach na szczeblu wojewódzkim i krajowym, w tym o programie „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”. W Poznaniu nie ma w śródmieściu żadnego biura, tym bardziej przy głównej ulicy. Mimo, że UM dysponuje świetnie położonymi lokalami w Arkadii i na Św. Marcinie.
 • MCE organizowało szkolenia z programów wspierających likwidację kopciuchów z udziałem woluntariuszy) dla członków 22 rad dzielnic i mieszkańców (m.in. na piknikach). W Poznaniu dotąd nie było szkolenia dla rad osiedli.
 • W 2019r, prezydent Katowic powołał radę ds. poprawy jakości powietrza. W 2020r, prezydent Poznania pozwolił wygasić powołany w 2019r. Zespół ds. Jakości Powietrza. W Katowicach przygotowują prezydentowi rekomendacje, w Poznaniu … nie ma z kim rozmawiać. na pisma brak odpowiedzi.
 • W czerwcu 2019 r. miasto Katowice, wspólnie z kilku instytutami naukowymi i organizacją pozarządową, podpisało porozumienie z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, na realizację projektu o nazwie „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE) polegający na: opracowaniu założeń, przeprowadzeniu testów i wdrożeń dla pilotażowego prototypu systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji wraz z bazą danych i narzędziami do analizy tych danych, przygotowaniu projektów regulacji prawnych, które pozwolą na uruchomienie ZONE w skali całego kraju oraz na zbieranie i przetwarzanie danych dla ZONE i ich systematyczną aktualizację, opracowaniu metodyki badania kosztów zewnętrznych smogu, przeprowadzeniu pilotażowych obszernych badań przesiewowych pod kątem chorób układu oddechowego w gminach dotkniętych zjawiskiem smogu. W inwentaryzacji urządzeń grzewczych odpłatnie działają kominiarze oraz w ramach obowiązków służbowych Straż Miejska udzielają się też woluntariusze. Poznań … odstąpił od inwentaryzacji bo koszt wynajęcia podmioty zewnętrznego okazał się za wysoki. Innej opcji w Poznaniu nie wymyślono (mimo sugestii Koalicji Antysmogowej Bye Bye Smog)
 • Katowice sfinalizowały montaż czujników powietrza w ramach europejskiego projektu. Awair. Budżet projektu to 1,94 mln euro; w tym budżet Katowic blisko ok. 290 tys. euro (z czego unijna dotacja pokrywa 250 tys. euro). Według samorządu Katowic, jest to największy w Polsce system monitorowania jakości powietrza zewnętrznego (127 mierników), który stanowi własność miasta. projekt Awair koncentruje się na problematyce jakości powietrza oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na życie i zdrowie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem grup wrażliwych – dzieci, osób starszych, osób cierpiących na choroby układu oddechowego i krążenia. Badania obejmują także pomiaru zanieczyszczenia powietrza w budynkach użyteczności publicznej, w tym żłobku, przedszkolu szkole podstawowej i domu opieki społecznej. W ramach realizacji projektu, istniejący „Plan Działań Krótkoterminowych dla miasta Katowice” został zaktualizowany, uzupełniony oraz wyposażony w procedury wdrażania i monitorowania zadań. Poznań – w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Poznańska – zainstalował na szkołach kilkadziesiąt mierników pomiaru zanieczyszczenia powietrza, stowarzyszenie przeprowadziło warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i mieszkańców. Nie zauważono wpływu doświadczeń i obserwacji z projektu Aglomeracji na politykę profilaktyki zdrowotnej mieszkańców i plan antysmogowych działań krótkoterminowych.
 • W ramach programu Interreg Europa (Priorytet 3 – Gospodarka Niskoemisyjna, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)), Katowice biorą udział w projekcie „MOLOC” („Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”).  Celem projektu MOLOC jest opracowanie nowego podejścia do rozwoju miasta, łączącego w sobie jakość życia i efektywność energetyczną. Poznań na szczycie klimatycznym w Katowicach przystąpił do platformy NAZCA skupiającej kilkaset największych miast świata w celu walki ze zmianami klimatycznymi i prowadzenia działań miejskich, która zmniejszą emisję gazów cieplarnianychzagrożeń klimatycznych, przy jednoczesnym zwiększeniu zdrowia, dobrego samopoczucia i możliwości ekonomicznych obywateli miejskich, i gdzie jednym z ważniejszych rozwiązań wspomagających walkę z tymi problemami jest dbałość o powierzchnię biologicznie czynną oraz o jakość zieleni w przestrzeni publicznej. Do dzisiaj Poznań w ramach NAZCA nic nie zrobił (sic!)
 • Prezydent Katowic przyznaje, że uzyskano poprawę jakości powietrza, ale to jest niewystarczające. “Nie będziemy szczędzili środków na działania, które realnie będą poprawiały jakość powietrza w metropolii. Liczę na pomysły i wiedzę ekspercką.” Prezydent Poznania twierdzi, że robił i robi w tym zakresie wystarczający dużo. Odrzuca wszelką krytykę
Dane z FB prezydenta Katowic Marcina Krupy, z MCE i raportu “Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, za rok 2019, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach, Departamentu Monitoringu Środowiska, kwiecień 2020r.
Wiesław Rygielski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.