czwartek, 18 kwietnia

Jak załatwić sprawy urzędowe w czas pandemii?

W wyniku pandemii koronawirusa zmianie uległa organizacja obsługi klienta w siedzibach Urzędu Miasta Poznania. W większości przypadków osobista wizyta w urzędzie jest możliwa wyłącznie po uprzedniej rezerwacji miejsca. Jednocześnie magistrat przypomina, że wiele spraw można załatwić online.

Poniżej znajdują się aktualne informacje dotyczące funkcjonowania urzędu miasta w czasie pandemii. Z pierwszej części artykułu można dowiedzieć się, jak umówić wizytę w urzędzie oraz gdzie i w jaki sposób załatwić najważniejsze sprawy. W drugiej natomiast można znaleźć przydatne numery telefonów oraz adresy mailowe.

Jak umówić się na wizytę w urzędzie?

Najwygodniej przez internetowy system rezerwacji, który znajduje się pod adresem: https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html. Aby zarezerwować wizytę, wystarczy wybrać wydział, odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wszystkich pól i wybraniu przycisku “umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Warto także przeczytać opis procedury. Można z niego dowiedzieć się jakie dokumenty i załączniki są wymagane dla załatwienia danej sprawy.

Umówić się na wizytę można również telefonicznie, kontaktując się z Biurem Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44 (infolinia czynna w godz. 7:30 -20:00, w dni powszednie). Inną możliwością jest użycie kodów QR. Te znajdują się przy wejściach do budynków urzędu. Od października na wizytę można umówić się także przez bezpłatną aplikację Smart City Poznań.

W dalszym ciągu zachęcamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie. Sprawy będą załatwiane w godzinach pracy urzędu. Pełną listę spraw można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przy wejściach do 9 lokalizacji UMP są wystawione skrzynki podawcze, w których można zostawiać dokumenty (z wyłączeniem ofert przetargowych). Kontakt z urzędem jest także możliwy przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UMP (ePUAP).

Korespondencja  papierowa doręczona do skrzynek podawczych jest przyjmowana bez potwierdzenia odbioru. Potwierdzenie doręczenia dokumentacji do urzędu możliwe jest tylko w przypadku wysłania korespondencji poprzez operatora pocztowego lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Przypominamy, wchodząc do budynku urzędu należy zasłaniać nos i usta. Przy wejściach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Według obowiązujących regulacji w jednym pomieszczeniu może przebywać tylu klientów, ile jest stanowisk obsługi.

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych prowadzi wyłącznie obsługę klientów wcześniej umówionych. Sprawy dotyczące:

 • rejestracji pojazdów i prawa jazdy załatwić można przy ul. Gronowej 22A i przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. W obu wypadkach do odwołania wstrzymana jest obsługa klienta w urzędzie przy ul. Libelta 16/20,
 • dowodów osobistych załatwiane są przy ul. Libelta 16/20 oraz przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Nie ma możliwości załatwienia sprawy w tym zakresie przy ul. Gronowej 22A,
 • meldunków są realizowane przy ul. Libelta 16/20 oraz 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Obsługa klientów w tym zakresie przy ul. Gronowej 22A jest wstrzymana do odwołania.

Wiele spraw z zakresu działalności Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych można zrealizować również elektronicznie.

Dowód osobisty. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć online. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego formularza: Zobacz: formularz online. Dowód należy odebrać osobiście.

Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu. Osoby, które kupiły pojazd zarejestrowany w kraju, mają obecnie 180 dni na zgłoszenie jego nabycia. Samo zgłoszenie nabycia jest wystarczające, aby nie zapłacić kary. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej. Osoba, która sprzedała pojazd, również może zgłosić jego zbycie online: Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę.

Sprawy dotyczące prawa jazdy, wydania dowodu rejestracyjnego, rejestracji i wyrejestrowania pojazdu można załatwić za pośrednictwem systemu Pojazd i Kierowca. Termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych można sprawdzić pod adresem – Zobacz: termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych. Natomiast wniosek o wydanie wtórnika można złożyć na stronie: Zobacz: składanie wniosków o wydanie wtórnika tablic (y) rejestracyjnej.

Meldunek. Sprawy związane z meldunkiem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony – Zobacz: meldunek.

Pełną listę spraw obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP i sposób ich załatwiania w czasie epidemii koronawirusa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa mieszczący się w urzędzie przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, prowadzi wyłącznie obsługę klientów wcześniej umówionych. W tej lokalizacjach prowadzone są następujące sprawy:

 • ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, licencje i zezwolenia na transport drogowy oraz sprawy związane z rolnictwem.

Online za pomocą Profilu Zaufanego za pośrednictwem strony ceidg.gov.pl można załatwić sprawy: dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, zmiany wpisu w CEIDG, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej. Dodatkowe informacje nt. rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej można znaleźć na stronie biznes.gov.pl.

Pełną listę spraw obsługiwanych przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP i sposób ich załatwiania w czasie epidemii koronawirusa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydział Finansowy prowadzi wyłącznie obsługę klientów po wcześniejszej rezerwacji wizyty w następujących lokalizacjach:

 • przy ul. Słowackiego 22 w zakresie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od nieruchomości od osób prawnych, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, pełnomocnictw w sprawach podatkowych oraz zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 • przy ul. Gronowej 22A w zakresie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od nieruchomości od osób prawnych, rolnego, leśnego oraz pełnomocnictw w sprawach podatkowych.

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 wyłączono bezpośrednią obsługę klienta. Przy wejściach do budynku wystawione są skrzynki podawcze, w których można zostawiać dokumenty w zakresie następujących spraw realizowanych przez Wydział Finansowy: podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, mandatów wystawionych przez Straż Miejską Miasta Poznania oraz wnioski o ulgi w spłacie podatków, opłat lokalnych i mandatów wystawianych przez Straż Miejską Miasta Poznania, kosztów upomnienia i egzekucyjnych, kar porządkowych i podania o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis dla zakładów pracy chronionej.

Wiele spraw z zakresu działalności Wydziału Finansowego można zrealizować wykorzystując drogę elektroniczną. Są to:

Urząd Stanu Cywilnego obsługuje wyłącznie klientów wcześniej umówionych. Wyjątek od tej reguły stanowi jedynie obsługa klientów w sprawach zgłoszenia zgonu, którego należy dokonać w ustawowo określonym terminie – 3 dni od dnia, w którym nastąpił zgon. Ponadto:

 • obsługa klientów prowadzona jest tylko w 1 lokalizacji – ul. Libelta 16/20,
 • filia USC przy ul. 23 Lutego 4/6 do odwołania pozostaje zamknięta.

Wiele spraw w USC można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego. Usługami możliwymi do zrealizowania w tej formie są przede wszystkim:

Wydział Urbanistyki i Architektury wstrzymał do odwołania bezpośrednią obsługę klienta. Sprawy załatwiane są w formie korespondencji tradycyjnej i elektronicznej.

Odbiór dokumentacji prowadzony jest po wcześniejszym ustaleniu terminu z urzędnikiem. Obsługa w tym zakresie  jest realizowana w budynku C przy pl. Kolegiackim 17 w godzinach pracy urzędu. Dokumentację można składać w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu do budynku urzędu. W przypadku dokumentacji wielkogabarytowej w punkcie informacyjnym w holu głównym.

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW I ADRESY

Plac Kolegiacki 17

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • UM zachęca do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące prowadzonych postępowań w Wydziale Urbanistyki i Architektury- tel. 61 878 5552,e-mail: centrum@um.poznan.pl lub ua@um.poznan.pl,  Budynek C – informacja o wydanych decyzjach i dzienniku budowy 61 878 5396 lub 602 186 404
  • Sprawy dotyczące wydania zaświadczenia o obszarze rewitalizacji, tel. 61 878 5010, 61 878 4856, e-mail: kp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące realizacji projektów z dofinansowaniem z UE, tel. 61 878 5010, e-mail: kp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczących wydawania pozwoleń konserwatorskich, tel. 61 878 5491, 61 878 5489, 61 878 5453, 61 878 1698, 61 878 5039, 61 878 4623, 61 878 5347, 61 878 5850, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące wydawania pozwoleń archeologicznych, tel. 61 628 5516, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zabytkowej zieleni, tel. 61 878 5039, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku, tel. 61 878 5850, e-mail:mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące sportowych organizacji pozarządowych, tel. 61 878 5351, e-mail: sp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Rady Miasta Poznania, tel. 61 878 5308, e-mail: rm@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zamówień publicznych, tel. 61 878 5210, e-mail: zp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące obsługi kancelaryjnej, tel. 61 878 5214, e-mail: zou@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące organizacji spotkań i wystaw w budynku urzędu, tel. 61 878 5081, 61 8785082, e-mail: zou@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące obsługi Biura Rzeczy Znalezionych, tel. 61 878 5382, 61 878 4014 lub 885 508 529, e-mail: brz@um.poznan.pl

Libelta 16/20

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • UM zachęca do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, tel. 61 878 58 70, e-mail: mrk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Biura Kontroli, tel. 61 878 56 74, e-mail: ko@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Oświaty, tel. 61 878 42 01, e-mail: ow@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące jednostek pomocniczych, tel. 61 878 41 39, e-mail: wjpm@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 61 646 33 44, e-mail: sc@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące dowodów osobistych i meldunków, tel.: 61 646 33 44, e-mail: souk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Finansowego:
   1. podatek od środków transportowych tel. 61 878 4190, 61 878 4381, e-mail: fn@um.poznan.pl
   2. ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych, mandatów wystawianych przez Straż Miejską Miasta Poznania, kosztów upomnienia i egzekucyjnych, kar porządkowych,wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis dla zakładów pracy chronionej, tel. 61 878 5401, 61 878 43 29, e-mail: fn@um.poznan.pl
   3. wnioski o zwrot opłat oraz za mandaty nakładane przez Straż Miejską Miasta Poznania tel. 61 878 4430, e-mail: fn@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa:
   1. zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej tel. 61 878 5072, 61 878 5025, e-mail: wzkb@um.poznan.pl
   2. zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, tel. 61 878 5072, 61 878 5025, e-mail: wzkb@um.poznan.pl
   3. zgłoszenie zgromadzenia tel. 61 878 5072, 61 878 5025, e-mail: wzkb@um.poznan.pl

Gronowa 20

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • UM zachęca do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące użytkowania wieczystego (przekształcenia/bonifikaty), tel. 61 646 33 44, e-mail: gn@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące stanu konta rozrachunkowego kontrahenta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel.: 61 878 5131, 61 878 5132, 61 878 5136, 61 878 5137, 61 878 5138, 61 878 5141, 61 878 5142, 61 878 5143, 61 878 5147, e-mail: gn@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące pomocy publicznej w ramach zasady de minimis, tel.: 61 878 4538, 61 878 5163, 61 878 4390, 61 878 4594, 61 878 5164, e-mail: gn@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące wydzierżawienia, oddania w najem nieruchomości Miasta Poznania (MP)/Skarbu Państwa (SP), tel. 61 646 33 44
  • Sprawy dotyczące udzielenia ulg w spłacie zaległości z ww. tytułów (należności cywilnoprawne), tel. 61 878 4538, 61 878 5163, 61 878 4390, 61 878 4594, 61 878 5164
  • Sprawy dotyczące wycinka drzew/krzewów, zarządzanie nieruchomościami MP/SP, interwencyjne porządkowanie nieruchomości, tel. 61 646 3344
  • Sprawy dotyczące ustanowienia prawa służebności gruntowych, użytkowania oraz prowadzenie spraw związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości, tel. 61 827 1673, 61 827 1667
  • Sprawy dotyczące ustanawiania prawa służebności przesyłu, użytkowania pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej, tel. 61 827 1680, 61 827 1735
  • Sprawy dotyczące zbywania w trybie przetargowym, tel.: 61 827 1597, 61 827 18 95, 61 827 1822, 61 827 1644
  • Sprawy dotyczące przetargów na sprzedaż nieruchomości, tel.: 61 827 1581, 61 827 1671, 61 827 1674, 61 827 1675, 61 827 1862, e-mail: gn.przetargi@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości MP/SP oraz komunalnych nieruchomości lokalowych na rzecz ich najemców, tel. 61 827 1647, 61 827 1653
  • Sprawy dotyczące nabywania nieruchomości do zasobu MP/SP, tel. 61 878 5157, 61 878 5191
  • Sprawy dotyczące ewidencji zasobu nieruchomości MP/SP oraz ustanawiania prawa trwałego zarządu, tel. 61 827 1690, 61 827 1578
  • Sprawy dotyczące reprezentowania MP/SP w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o wypłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz w innych postępowaniach reprywatyzacyjnych, tel. 61 878 5161, 61 878 5198
  • Sprawy dotyczące reprezentowania MP/SP w postępowaniach komunalizacyjnych oraz sądowych o zasiedzenie, dziedziczenie ustawowe, o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, tel. 61 878 5120, 61 878 5112, 61 878 5119

Gronowa 22A

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • UM zachęca do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące rejestracji pojazdów i praw jazdy, tel. 61 646 33 44, e-mail: souk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, tel. 61 878 40 53, e-mail: kos@um.poznan.pl

28 Czerwca 1956 r. 404

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • UM zachęca do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Spraw dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, tel.: 61 878 1674, e-mail: uwagiedg@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tel. 61 878 4767, 61 878 4766, e-mail: dgr@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności oddziału licencji na transport drogowy i kontroli, tel. 61 878 4953, 61 878 4954, e-mail: transport@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności oddziału działalności rolniczej, tel. 61 878 4502, 61 878 5058, 61 878 5051, 61 878 5049, e-mail: dgr@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności Ośrodka Poznań Biznes Partner, tel. 512 256 114, 885 994 955, e-mail: ods@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności Plus Jeden Poznań, tel. 885 960 354, e-mail: plusjeden@um.poznan.pl
  • Spraw dotyczące działalności Wydziału Finansowego – podatek od nieruchomości, tel. 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 4122, 61 878 1691, 61 878 1537, e-mail: fn@um.poznan.pl

3 Maja 46

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • UM zachęca do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące Miejskiego Inżyniera Ruchu: tel. 61 878 15 20, e-mail: mir@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące gospodarki komunalnej: tel.: 61 878 58 64, 61 878 55 41, e-mail: gk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące kultury: tel. 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu spraw społecznych: tel. 61 878 54 29, e-mail: zss@um.poznan.pl

Słowackiego 22

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • UM zachęca do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, płatności podatku, stanu konta, zaświadczeń w sprawach podatkowych, zajęć egzekucyjnych, tel. 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 1691, 61 878 4122, 61 878 1537, e-mail: bokpodatki@um.poznan.pl

Matejki 50 

 • Korespondencja tradycyjna: (sprawy mieszkaniowe): Urząd Miasta Poznania, Biuro Spraw Lokalowych ul. Matejki 50, 60-770 Poznań
 • Korespondencja tradycyjna: (sprawy dot. projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”): Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu ul. Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań. W przypadku konieczności załatwienia sprawy osobiście należy umówić wizytę pod numerem 61 878 5182 lub e-mail: wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • UM zachęca do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące pomocy mieszkaniowej, tel. 61 878 4111, e-mail: slk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”, tel. 61 878 5182, 61 878 5140, e-mail: wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl

Za Bramką 1

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • UM zachęca do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Spraw z zakresu działalności Wydziału Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, tel: 61 878 5695, e-mail: rmwm@um.poznan.pl
  • Spraw z zakresu działalności Biura Obsługi Inwestorów, tel. 61 878 5428, e-mail: inwestor@um.poznan.pl

Świerkowa 10 (Archiwum Zakładowe)

 • Osobiste załatwienie sprawy możliwe jest wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty. Można to zrobić dzwoniąc pod numery:  61 878 5280, 61 8785 279, 61 878 4378, 61 878 4498, 61 878 4862, 61 878 4685
 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny, Archiwum Zakładowe, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • UM zachęca do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy z zakresu udostępniania dokumentacji z zasobu Archiwum Zakładowego, miejsca przechowywania dokumentacji, w tym m.in. zlikwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych, komunalnych zakładów pracy, tel.: 61 878 5280, 61 8785 279, 61 878 4378, 61 878 4498, 61 878 4862, 61 8784 685, e-mail: or@um.poznan.pl

anka

 

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *