środa, 24 kwietnia

Termomodernizacja wielkopolskich obiektów użyteczności publicznej

fot. UMWW

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego podpisał dzisiaj 7 umów o dofinansowanie projektów związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej.

Dzięki przyznanym przez zarząd województwa wielkopolskiego środkom unijnym, lokalne samorządy przeprowadzą prace związane z termomodernizacją m.in. szkół czy przedszkoli, sal wiejskich, remiz strażackich i innych budynków służących mieszkańcom. Łączna kwota dofinansowania z WRPO 2014+ to ponad 14 mln zł.

Umowy z marszałkiem Markiem Woźniakiem podpisali Rafał Szelągowski – wójt gminy Mycielin, Tomasz Chudy – burmistrz Zdun, Karol Balicki – burmistrz miasta i gminy Nekla, Sebastian Wardęcki – burmistrz gminy Opatówek, Paweł Przepióra – wójt gminy Dopiewo, Robert Kasperczak – wójt gminy Włoszakowice oraz Łukasz Malczewski – zastępca burmistrza miasta i gminy Margonin.

Beneficjenci przygotowali bardzo dobre i bardzo ważne projekty dla społeczności lokalnych, na które otrzymają środki unijne pozostające w dyspozycji samorządu sojewództwa w wysokości ponad 14 mln zł. Wszystkie projekty dotyczą budynków użyteczności publicznej, o które samorządy chcą zadbać, obniżając przede wszystkim koszty eksploatacji poprzez obniżenie kosztów energii. Dzięki takim inwestycjom emisja CO2, którą generują systemy cieplne, znacząco się obniży. Takie kompleksowe termomodernizacje wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, to nasz ważny wkład w ochronę klimatu – powiedział marszałek Marek Woźniak.

fot. UMWW

Gmina Mycielin przeprowadzi termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mycielinie, a gmina Zduny wykona prace związane z termomodernizacją budynków świetlicy wiejskiej, OSP i przedszkola w Bestwinie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach.

Z kolei gmina Nekla przeprowadzi termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Targowej Górce. Przedmiotem projektu gminy Opatówek jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację 4 budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Chełmce, Kobierno, Szałe i Zduny.

Gmina Dopiewo wykona kompleksową, głęboką modernizację energetyczną budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach. Gmina Włoszakowice przeprowadzi termomodernizację wraz z wewnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym, a gmina Margonin wykona termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Margoninie (Oddział Przedszkola w Radwankach), świetlicy wiejskiej w Zbyszewicach, zakupi i zamontuje także budki lęgowe. Łączna wartość dofinansowanych projektów to ponad 19 mln zł.

Środki na realizację inwestycji pochodzą z WRPO 2014+ z Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach którego zarząd województwa wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 296 mln zł.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *