środa, 29 maja

Termomodernizacja w regionie dofinansowana

fot. UMWW

Wójtowie, burmistrzowie i starostowie z różnych części Wielkopolski podpisali dziś samorządem województwa umowy na blisko 29 milionów złotych dofinansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Mowa między innymi o szkołach, przedszkolach czy  świetlicach wiejskich. Dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Dzięki unijnemu wsparciu gmina Czempiń zrealizuje projekt: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie”, Poznań: „Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”, Leszno: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lesznie”, gmina Rychtal: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu”, gmina Golina: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie”, gmina Kościan: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu”, miasto i gmina Kórnik: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie”, gmina Zakrzewo: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zakrzewie”, powiat Wolsztyński: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie”, gmina Krzyż Wielkopolski: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminnego Przedszkola Publicznego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim”, gmina Łęka Opatowska: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska”, gmina Tarnówka: „Termomodernizacja sali wiejskiej w Węgiercach”, a gmina Kleszczewo: „Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie”. W sumie inwestycje opiewają na łączną kwotę prawie 41 milionów złotych.

Pieniądze na realizację tych wszystkich inwestycji pochodzą z WRPO 2014+ z Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach którego zarząd województwa wielkopolskiego wybrał dotychczas projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 296 milionów złotych oraz z Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” na łączną kwotę dofinansowania ponad 26 milionów złotych.

Instrument REACT-EU jest częścią NextGenerationEU, który zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w latach 2021 i 2022. To jeden z elementów tak zwanego Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19. Wielkopolska otrzymała na ten cel ponad 34 milionów euro, które zostało rozdysponowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetową 11. „Instrument REACT-EU EFRR”). Środki zostały przeznaczone na szpitale, przedsiębiorców i wspomnianą termomodernizację.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *