wtorek, 28 maja

Startuje projekt odnowy retencji w Wielkopolsce wschodniej

fot. WUW

W piątek zainaugurowano projekt mający za cel zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych. Podzielony on został na ok. 30 zadań. Obejmą one tereny powiatów: konińskiego, tureckiego, kolskiego, słupeckiego, mogileńskiego oraz wschodniej części gnieźnieńskiego.

fot. WUW

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska w miejscowości Lubiny (pow. kolski) wzięła udział w inauguracji projektu mającego za cel odnowienie retencji i zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski. Na briefingu obecni byli również: Marek Gróbarczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Przemysław Daca – prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Poseł na Sejm RP Zbigniew Hoffmann oraz parlamentarzyści: Witold Czarnecki, Leszek Galemba, Zbigniew Dolata, a także dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumił Nowak, starosta kolski i słupecki oraz samorządowcy.

Wicewojewoda wyraziła swoje duże zadowolenie z rozpoczynających się prac.

fot. WUW

Bardzo się cieszę, że kolejny raz mogę wziąć udział w przedsięwzięciu tak ważnym dla tego regionu. Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz powodzi to jedno z największych wyzwań. Pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Wód Polskich rozpoczyna się jakże ważna inwestycja finansowana w dużej mierze z budżetu państwa. Nasz cel to przeciwdziałanie dalszej degradacji ilościowej zasobów wód podziemnych i powierzchniowych. W imieniu wojewody Michała Zielińskiego bardzo dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowanie w ten fundamentalny projekt – jakże ważny dla lokalnych samorządów w aspekcie także gospodarczym, którego planowany nakład finansowy wynosi 120 milionów złotych.

Stepowienie wschodniej Wielkopolski to duży problem, dlatego szukamy rozwiązań i współpracujemy na poziomie wielu resortów i instytucji. Celem jest zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych. To wyzwanie, ale także szansa dla samorządów, lokalnych przedsiębiorców i rolnictwa. Projekt zakłada realizację 25 zadań w ciągu najbliższych 5 lat – między innymi odbudowane zostaną zasoby wód Pojezierza Gnieznieńskiego i Kujawskiego. Projekt obejmuje także tereny powiatu kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego. Dziękuję Ministrowi Markowi Gróbarczykowi za patronowanie temu przedsięwzięciu – mówił minister Zbigniew Hoffmann.

fot. WUW

Na ponad 3 tys. km2 na przestrzeni 5-6 lat planowane jest uzyskanie retencji powierzchniowej na poziomie ok. 1 mld m3 i retencję podziemną powyżej 1,5 mld m3 oraz rezerwę powodziową wynoszącą ok. 50 mln m3. Podjęte działania mają za cel zalanie wyrobisk kopalnianych. Pozwoli to stworzyć nowe zbiorniki wodne o łącznej powierzchni ponad 3.300 ha. Będą one stanowić przyszłą bazę rekreacyjną i zaplecze gospodarcze dla lokalnych samorządów oraz rezerwuar wody do wykorzystania na potrzeby rolnictwa, leśnictwa i przemysłu. System przerzutów wód z Warty i Noteci stworzony na potrzeby uzupełnienia utraconych zasobów wód we wschodnich regionach Wielkopolski poprawi również bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolinie środkowej Warty.

Łączny nakład finansowy zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych wyniesie 120 mln zł. Pieniądze pochodzić będą w 70% z unijnego Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Pozostałe 30% to wkład własny, na który składać się będą środki Wód Polskich (nie przekroczy on 25-30 mln zł.), lokalnych samorządów (ok. 2,5 mln zł) i ZE PAK S.A.

Przekazanie pierwszych zbiorników pokopalnianych Wodom Polskim przewidziane jest na drugą połowę roku 2022, a zakończenie części zadań na pierwszą połowę roku 2023 roku. Osiągnięcie pełni założonych celów planowane jest do 2028 roku.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *