wtorek, 28 maja

Ruszyły studia MBA dla leśników

fot. UPP

Ponad 40 słuchaczy rozpoczęło 4 czerwca br. unikalne w skali kraju, trzysemestralne studia dla leśników realizowane w systemie Master of Business Administration (MBA) prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Dzień wcześniej odbyła się inauguracja, w której uczestniczyło wielu znakomitych gości. 

W uroczystości udział wzięli: Józef Kubica – dyrektor generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP), dr inż. Andrzej Konieczny – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Andrzej Grochala – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Mirosław Waniewski – dyrektor ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obecne były władze uczelni: prof. dr hab. Roman Gornowicz – prorektor ds. kadr i rozwoju uczelni, prof. dr hab. Piotr Goliński – prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Piotr Ślósarz – prorektor ds. studiów oraz dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP, na którym prowadzone są studia, prof. dr hab. Piotr Łakomy.

fot. UPP

Zaproszonych gości powitał prof. Krzysztof Adamowicz, kierownik nowo utworzonego kierunku, który przedstawił założenia programowe studiów.

W trakcie tworzenia programu za kluczowy cel przyjęliśmy zwiększenie kompetencji menedżerskich obecnej, jak i przyszłej kadry kierowniczej zajmującej się gospodarką leśną poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych praktyk w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu nowoczesnej ekonomii, prawa, zarządzania, rachunkowości w tym rachunkowości zarządczej oraz psychologii.

Jestem zaszczycony, że wspólnie z Państwem oraz starannie dobraną kadrą akademicką, przy ogromnym wsparciu władz Uniwersytetu i Wydziału, przy serdeczności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, będziemy mogli wspólnie tworzyć nową jakość kształcenia kadry menedżerskiej wyższego szczebla zarządzania, która jeszcze lepiej będzie przygotowana na wyzwania, jakie stawia przed nami dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno–gospodarcze współczesnego świata. Wspólnie przyczynimy się do jeszcze bardziej prężnego rozwoju polskiego leśnictwa – mówił podczas inauguracji prof. Adamowicz.

fot. UPP

W toku studiów MBA – menedżer gospodarstwa leśnego słuchacze będą realizowali rozległy program, w którym znajdą się elementy prawa krajowego i międzynarodowego, zarządzania kompetencjami miękkimi, finansów, rachunkowości, controllingu, zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałowymi oraz koncepcji leśnictwa jako elementu zrównoważonego rozwoju. Program studiów został skumulowany w pięciu blokach tematycznych – prawo,  komunikacja, zarządzanie, finanse i rachunkowość zarządcza, w taki sposób żeby uzyskana wiedza pozwoliła, nawet osobom bez wcześniejszego doświadczenia w tej materii, nabyć umiejętności menadżerskie.

Podczas inauguracji przedstawiciele władz Uczelni zwrócili uwagę na unikalny i nowatorski charakter studiów oraz podkreślili profesjonalizm i kompetencje ekspertów – naukowców reprezentujących szkoły wyższe z całej Polski oraz przedstawicieli praktyki, którzy są wykładowcami studiów MBA.

fot. UPP

Natomiast Józef Kubica, dyrektor generalny PGL LP mówił o potrzebie rozwoju kompetencji menedżerskich obecnej, jak i przyszłej kadry kierowniczej zajmującej się gospodarką leśną i podkreślił, że studia MBA – Menedżer gospodarstwa leśnego znakomicie w tę potrzebę się wpisały.

Symbolicznym elementem spotykania było uroczyste wręczenie indeksów studentom I edycji studiów MBA Menedżer gospodarstwa leśnego, którego dokonali prof. dr hab. Roman Gornowicz i prof. dr hab. Piotr Łakomy.

Na zakończenie oddając głos przedstawicielowi studentów, Radosławowi Gostołkowi z Nadleśnictwa Trzcianka RDLP w Pile, prof. Adamowicz stwierdził: – Nasze studia będą prowadzone w innowacyjnej formule – dialogu i wzajemnego uczenia się, nie tylko od wykładowców, ale przede wszystkim z wykładowcami. Żeby to osiągną, będziemy starali się stworzyć atmosferę swobodnej wymiany myśli i poglądów. Musi to być miejsce nieskrępowanej dyskusji, która pozwoli na poszerzenia światopoglądów, czerpanie z ogromu wiedzy i doświadczeń wszystkich uczestników. Pozwoli nam to z jednej strony na pogłębienie wiedzy a z drugiej strony na nabycie praktycznych umiejętności menedżerskich.

fot. UPP

Mamy świadomość, że są to pierwsze tego typu studia w Polsce i nieliczne studia na świecie, które precyzyjnie łączą problematykę leśną z trudnym procesem zarządzania. Zarządzanie procesami zachodzącymi w gospodarce leśnej stanowi ważne, ale i trudne wyzwanie. Zwłaszcza w sytuacji, w której zmienia się paradygmat postrzegania roli lasu i leśnictwa  we współczesnym świecie – mówił  w imieniu słuchaczy I. edycji Radosław Gostołek.

Jesteśmy pewni, że w ramach studiów zostanie nam zaprezentowany model leśnego menedżera przyszłości. W  Polsce menedżer gospodarstwa leśnego to człowiek, przed którym stoi bardzo wiele wyzwań.  Fakt, że dzisiaj spotykamy się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,  gdzie dzieje się przyszłość wydaje się potwierdzać, że jesteśmy gotowi na te wyzwania – zakończył nadleśniczy .

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *