środa, 24 kwietnia

Kolejna odsłona komunikacyjnego armageddonu

fot. PIM

Na początku listopada wykonawca inwestycji polegającej na przebudowie ulic w sąsiedztwie Okrąglaka i pl. Wolności, przystąpi do prac na ul. 27 Grudnia oraz na skrzyżowaniu ul. Ratajczaka i Św. Marcin.

Niedługo później rozpoczną się też roboty na ul. Kantaka. Konieczne będą zmiany organizacji ruchu. Równolegle postępują prace na ul. Fredry, Gwarnej i Mielżyńskiego.

grafika: PIM

Od 3 listopada (czwartek) rozpoczął się montaż ogrodzenia budowlanego na ul. 27 Grudnia. Dojazd do posesji zostanie zachowany, podobnie jak ciągi piesze, jednak wyznaczane trasy będą przesuwane wraz z postępem prac. W pierwszej kolejności wykonawca zajmie się demontażem torowiska tramwajowego, które docelowo zostanie przesunięte na północ.

W nocy z 2 na 3 listopada wyłączone z ruchu zostanie skrzyżowanie ul. Ratajczaka i Św. Marcin. Zostanie ono dostosowane do planowanej trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka. Od 3 listopada nie będzie możliwy skręt z ul. Św. Marcin w prawo, w odcinek ul. Ratajczaka prowadzący w kierunku ul. Ogrodowej. Nadal będzie można skręcić z ul. Św. Marcin w lewo w ul. Ratajczaka w stronę pl. Wolności. Na fragmencie ul. Ratajczaka pomiędzy ul. Taczaka a Św. Marcin będzie możliwy tylko dojazd do posesji, ruch będzie odbywał się w obu kierunkach na zwężonej jezdni.

fot. PIM

Z kolei w połowie listopada planowane jest rozpoczęcie prac związanych z sieciami podziemnymi w ul. Kantaka. W trakcie tych robót, zgodnie z czasową organizacją ruchu, nie będzie możliwości parkowania w ciągu ulicy.

Ulice 27 Grudnia i Kantaka zostaną gruntownie przebudowane. Pojawi się nowa nawierzchnia, torowisko na ul. 27 Grudnia, zieleń oraz mała architektura. To kontynuacja robót, które rozpoczęły się na początku września tego roku w ramach Programu Centrum. Zakres ten obejmuje także ul. Gwarną (gdzie prace już trwają) oraz południową część pl. Wolności i odcinek ul. Ratajczaka pomiędzy ul. Św. Marcin i 27 Grudnia. Wykonawca tego zakresu zajmuje się również przebudową trasy tramwajowej w ul. Fredry i Mielżyńskiego, gdzie torowisko było już w złym stanie technicznym. Koordynując zadania w ten sposób miasto wykorzystuje okres wyłączenia z ruchu tramwajowego węzła przy Okrąglaku na czas jego gruntownej przebudowany.

Na ul. Gwarnej, w ramach realizacji Programu Centrum, przebudowywane jest zarówno torowisko, jak i nawierzchnia jezdni oraz chodników. Zmodernizowana zostanie również sieć uzbrojenia podziemnego. Prace na ul. Gwarnej w ostatnim czasie koncentrują się na kanalizacji ogólnospławnej i budowie odwodnienia nowego torowiska tramwajowego – stare zostało już rozebrane.

Zużyte torowisko zniknęło również z ul. Fredry, na całym odcinku od mostu Teatralnego do ul. Gwarnej, a także na ul. Mielżyńskiego. Nowe będzie ciche i bezpieczniejsze. Na ul. Mielżyńskiego dodatkowo wymieniane są instalacje wodno-kanalizacyjne, które także wymagały już pilnych prac. Zdemontowana kostka brukowa, stanowiąca nawierzchnię tej ulicy, po zakończeniu robót związanych z torowiskiem i instalacjami zostanie ułożona na niej ponownie.

fot. PIM

Obecnie wykonawca kontynuuje prace związane z remontem wodociągu i budową sieci kanalizacji ogólnospławnej na ul. Mielżyńskiego. Zajmuje się także przebudową nawierzchni peronowej na przystanku Most Teatralny i podbudową nowych torów na ul. Fredry. Odwodnienie torowiska jest tam już gotowe. Wkrótce wykonawca przystąpi do układania prefabrykowanych płyt torowych w ciągu ul. Fredry. Prace w zakresie sieci podziemnych toczą się również na pl. Cyryla Ratajskiego.

mik

Zobacz galerię zdjęć:

fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *