środa, 17 kwietnia

Stare ulice mają błyszczeć jak nowe

grafika: PIM

Więcej zieleni, wygodne chodniki, przebudowa torowisk, przystanek w nowym miejscu – taki jest plan na metamorfozę kolejnych ulic w centrum Poznania. Będzie realizowany już w najbliższych miesiącach.

Kontynuujemy realizację planu ożywienia centrum Poznania. Celem tych działań jest stworzenie atrakcyjnej dla poznaniaków i turystów estetycznej przestrzeni, przyjaznej pieszym, z ograniczonym ruchem samochodowym i sprawnym transportem publicznym, co w konsekwencji ma doprowadzić do pobudzenia handlu i usług w śródmieściu. Dążymy do tego, by centrum naszego miasta było zielone i bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

fot. PIM

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę przebudowy południowej jezdni pl. Wolności z fragmentami ul. Ratajczaka i 27 Grudnia, wraz z możliwością rozszerzenia zadania o okolicę Okrąglaka.

Przetarg dotyczy kontynuacji Programu Centrum, czyli planu odnowy ul. Św. Marcin i sąsiednich ulic. Przewidziana jest przebudowa południowej jezdni placu Wolności, na której jest torowisko tramwajowe, razem z fragmentami ul. 27 Grudnia oraz Ratajczaka. Wykonawca zajmował będzie się kompleksową przebudową infrastruktury podziemnej, torowisk, jezdni, chodników, nasadzeniami zieleni. Nie zabraknie elementów małej architektury, takich jak ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci.

fot. PIM

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie zajmował się m.in. projektem wykonawczym, opracowaniem czasowej organizacji ruchu w uzgodnieniu ze służbami miejskimi, a następnie kompleksowymi pracami budowlanymi. Do tej pory w ramach Programu Centrum zmienił się fragment ul. Św. Marcin między Gwarną a Ratajczaka, a obecnie trwa przebudowa dwóch kolejnych odcinków tej ulicy wraz z fragmentem Al. Marcinkowskiego. Przed nami więc kolejne wyzwanie – mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Tramwajem z ul. Ratajczaka w 27 Grudnia

Przebudowane będzie całe torowisko południowej nitki placu Wolności, w tym również fragmentu ul. 27 Grudnia – do planowanego przystanku pomiędzy ul. Ratajczaka i Kantaka. Torowisko zostanie przesunięte na północ względem istniejącego. Przystanek z pl. Wolności będzie przeniesiony na ul. 27 Grudnia, zatrzymają się przy nim tramwaje jadące w kierunku ul. Gwarnej. Na odcinku ul. Ratajczaka – od skrzyżowania z ulicami 27 Grudnia i pl. Wolności do ul. Św. Marcin – przewidziano budowę fragmentu torowiska tramwajowego.

fot. PIM

Po obu stronach w dalszym ciągu do dyspozycji pieszych będą chodniki, przy czym ten po stronie wschodniej (przy Bibliotece Uniwersyteckiej) będzie oddzielony od torowiska pasem rowerowym i zielenią. Na tym odcinku ul. Ratajczaka planowany jest również nowy przystanek dla tramwajów jadących w kierunku Arkadii. Skrzyżowanie ul. 27 Grudnia i ul. Ratajczaka połączy się z nowo projektowaną trasą tramwajową w ul. Ratajczaka – docelowo możliwy będzie więc wjazd z ul. Ratajczaka w ul. 27 Grudnia.

Na południe od torowiska, wzdłuż pl. Wolności, planowana jest przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, o łącznej szerokości ponad 14 metrów. Chodnik wykonany będzie z granitu strzelińskiego w kolorze jasnoszarym, kompozycję uzupełnią dwa pasy z płyt granitowych. Część rowerowa wykonana zostanie z granitu strzelińskiego w kolorze rdzawym. Torowisko, jezdnie i koperty dla dostaw pokryte będą materiałem kamiennym w kolorze grafitowym lub ciemnoszarym. Takie same materiały i kolory przewidziano także na fragmencie ul. 27 Grudnia objętym zadaniem i ul. Ratajczaka od strony ul. Św. Marcin.

fot. PIM

Chodnik przylegający bezpośrednio do pl. Wolności nie zmieni się, jedynie przy skrzyżowaniu z Al. Marcinkowskiego i przy budynku Arkadii nawiąże do sąsiedniej nawierzchni. Północna część ul. Ratajczaka, na wysokości Arkadii, będzie wykonana z asfaltu (jezdnia) oraz płyt betonowych pokrytych warstwą mineralną (chodniki) – nawiąże w ten sposób do pobliskich ulic.

Więcej zieleni

Na przebudowanych fragmentach ul. 27 Grudnia i pl. Wolności wprowadzona zostanie strefa zamieszkania, czyli przestrzeń wspólna łącząca funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Rozwiązania przyjęte w projekcie mają stymulować działalność gospodarczą ukierunkowaną na handel, usługi i gastronomię. W związku z tymi założeniami, dąży się do maksymalizacji szerokości przestrzeni dla pieszych. Wzmocnienie funkcji usługowej spowoduje, że opisywana przestrzeń stanie się miejscem docelowym w mieście, a nie tylko korytarzem tranzytowym. Przewidziany jest także demontaż nieużywanej sygnalizacji świetnej skrzyżowaniu ulic 27 Grudnia, pl. Wolności i Ratajczaka, wyłączonej przy wprowadzaniu strefy Tempo 30.

fot. PIM

Licznik rowerowy przy pl. Wolności zostanie przeniesiony w stronę kamienic, przy sugerowanej trasie dla cyklistów. Z kolei stacja rowerów miejskich znajdująca się obecnie pod budynkiem Arkadii przesunięta zostanie w stronę ul. 27 Grudnia.

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami uwzględnione będą poprzez m.in. niskie krawężniki, pasy linii naprowadzających oraz faktury ostrzegawcze dla osób z dysfunkcją wzroku. Przewidziane są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Przebudowana zostanie również ważna infrastruktura podziemna, w tym sieci: gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, telekomunikacyjne i teletechniczne. Przewidziana jest także modernizacja oświetlenia ulicznego, montaż monitoringu miejskiego, a także instalacja nawadniająca zieleń.

Wzdłuż pl. Wolności przewidziane są dwa szpalery drzew – łącznie 30 sztuk klonów. Na południowej stronie ul. 27 Grudnia, pomiędzy Ratajczaka i Kantaka, przewiduje się osiem platanów wschodnich. Po północnej zaproponowano dosadzenie do istniejącego ciągu drzew trzech platanów. W ulicy Ratajczaka objętej tym zakresem inwestycji, zaproponowano łącznie sześć sztuk drzew. Naprzeciwko budynku Arkadii, przy skrzyżowaniu ulicy Ratajczaka i 27 Grudnia, pojawi się nowa wyspa zieleni.

fot. PIM

Wszystkie drzewa, oprócz tych w pasach zieleni niskiej, posiadać będą specjalny system antykompresyjny, czyli ochronną konstrukcję umożliwiającą swobodny rozwój korzeni. Wszystkie planowane rośliny wesprze system nawadniający zapewniający odpowiednią ilość wody niezbędną dla prawidłowego wzrostu i rozwoju w warunkach miejskich.

Zmiany również przy Okrąglaku

Przebudowa trasy tramwajowej wraz z niezbędną infrastrukturą czeka również ulice Fredry i Mielżyńskiego oraz pl. Cyryla Ratajskiego. Odnowione zostaną przystanki tramwajowe na pl. Cyryla Ratajskiego, a także przystanek Most Teatralny na ul. Fredry. W ul. Mielżyńskiego konieczna jest wymiana istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ze względu na jej stan techniczny.

Ogłoszenie przetargowe zawiera również tzw. prawo opcji, które przy sprzyjającej sytuacji finansowej miasta, pozwoli rozszerzyć zadanie o kolejny zakres prac w ramach Programu Centrum. To przebudowa ul. 27 Grudnia od nowego przystanku do Okrąglaka, ul. Kantaka i Gwarnej. Wtedy węzeł rozjazdowy przy Okrąglaku, czyli na skrzyżowaniu ul. 27 Grudnia, Gwarnej, Fredry i Mielżyńskiego, zostanie przebudowany tak, by możliwy był nowy skręt tramwajowy w prawo – z ul. 27 Grudnia w Mielżyńskiego. Prace będą obejmowały kompleksowo jezdnię, torowisko i chodniki, przybędzie również zieleni. Realizacja tego zakresu przez wykonawcę prac w rejonie pl. Wolności będzie jednak zależała od możliwości finansowych miasta.

fot. PIM

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mają czas na składanie swoich ofert do 8 lutego 2022 r. Na przeprowadzenie prac projektowych i budowlanych wykonawca będzie miał do 600 dni od podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

mik

Zobacz więcej zdjęć:

fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

Czytaj też: Kolejny rok dziur w ziemi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *