środa, 17 kwietnia

Tag: Kantaka

Odkrywki w ścisłym centrum Poznania

Inwestycje, Komunikacja, Komunikaty, Poznań, Utrudnienia komunikacyjne
Wykonawca kolejnego etapu Programu Centrum z początkiem sierpnia przystąpi do prac odkrywkowych, co będzie się wiązało z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Dotyczy to chodnika wzdłuż południowej jezdni pl. Wolności, ul. Ratajczaka między ul. 27 Grudnia a ul. Św. Marcin, ul. 27 Grudnia oraz ul. Kantaka. (więcej…)