czwartek, 18 kwietnia

Do urzędu przez telefon i internet – informator

Fot. UMP

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców i mieszkanek Poznania oraz pracowników urzędu, od 16 do 27 marca 2020 r. wstrzymana jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Poznania. Poniżej najważniejsze adresy i telefony.

Urzędnicy proszą o załatwianie spraw wyłącznie w formie korespondencyjnej – pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

PLAC KOLEGIACKI 17

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

·        Informacja z zakresu spraw dotyczących prowadzonych postępowań w Wydziale Urbanistyki i Architektury tel.:  61 878 5395, 61 878 5461, 61 878 5463, 61 878 5395 lub 887 772 225, ua@um.poznan.pl

·        Informacja z zakresu spraw dotyczących wydania zaświadczenia o obszarze rewitalizacji tel. 61 878 5010, kp@um.poznan.pl

·        Informacja z zakresu spraw dotyczących realizacji projektów z dofinansowaniem z UE: tel. 61 878 5010, kp@um.poznan.pl

·        Informacja z zakresu spraw dotyczących wydawania pozwoleń konserwatorskich: tel.: 61 878 5491, 61 878 5489, 61 878 5453, 61 878 1698, 61 878 5039, 61 878 4623, 61 878 5347, 61 878 5850, mkz@um.poznan.pl

·        Informacja z zakresu spraw dotyczących wydawania pozwoleń archeologicznych: tel. 61 628 5516, mkz@um.poznan.pl

·        Informacja z zakresu spraw dotyczących zabytkowej zieleni: tel. 61 878 5039, mkz@um.poznan.pl

·        Informacja z zakresu spraw dotyczących dotacji dla sportowych organizacji pozarządowych: tel. 61 878 5354, sp@um.poznan.pl

·        Informacja z zakresu spraw dotyczących Rady Miasta Poznania: tel. 61 878 5308, rm@um.poznan.pl

·        Informacja z zakresu spraw dotyczących zamówień publicznych: tel.: 61 878 5210 lub adres e-mail: zp@um.poznan.pl

·        Informacja z zakresu spraw dotyczących obsługi kancelaryjnej: tel.: 61 878 5214 zou@um.poznan.pl

·        Informacja z zakresu spraw dotyczących organizacji spotkań i wystaw w budynku Urzędu: tel.: 61 878 5081, 61 8785082, zou@um.poznan.pl

·        Informacja z zakresu spraw dotyczących obsługi Biura Rzeczy Znalezionych: zou@um.poznan.pl, tel.: 61 878 5382, 885 508 529

LIBELTA 16/20

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

-informacja z zakresu spraw dotyczących Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów: tel.: 61 878 58 70, mrk@um.poznan.pl 

-informacja z zakresu spraw dotyczących Biura Kontroli: tel.: 61 878 56 74, ko@um.poznan.pl 

-informacja z zakresu spraw dotyczących oświaty: tel.: 61 878 42 01, ow@um.poznan.pl 

-informacja z zakresu spraw dotyczących jednostek pomocniczych: tel.: 61 878 41 39, wjpm@um.poznan.pl 

-informacja z zakresu spraw dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego: tel.: 61 646 33 44, sc@umpoznan.pl 

-informacja z zakresu spraw dotyczących dowodów osobistych i meldunków: tel.: 61 646 33 44, souk@um.poznan.pl 

GRONOWA 22A

1.W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań;

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl 

-informacja z zakresu spraw dotyczących rejestracji pojazdów i praw jazdy: tel.: 61 646 33 44, souk@um.poznan.pl 

-informacja z zakresu spraw dotyczących Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska: tel.: 61 878 40 53, kos@um.poznan.pl 

GRONOWA 20

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze – Sala Obsługi Klienta GEOPOZ (wejście od strony Piotra i Pawła)

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy  kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl 

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

-w zakresie spraw dotyczących użytkowania wieczystego (przekształcenia/bonifikaty): tel.: 61 646 33 44, gn@um.poznan.pl 

-w zakresie stanu konta rozrachunkowego kontrahenta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: tel.: 61 878 5137 lub 61 878 5138, gn@um.poznan.pl

-w zakresie  pomocy publicznej w ramach zasady de minimis: tel.: 61 878 4538 lub 61 878 4594

-w pozostałych sprawach prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel.: 61 878 4520; fax 61 878 4525, gn@um.poznan.pl

28 CZERWCA 1956

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, lub do Skrzynki Podawczej umieszczonej w przedsionku ww. budynku.

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

-Informacja z zakresu spraw dotyczących: ewidencji działalności gospodarczej: tel.: 61 878 1674 i e-mail: uwagiedg@um.poznan.pl;

-Informacja z zakresu spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż alkoholu: tel.: 61 878 4767, 61 878 4766 i e-mail: dgr@um.poznan.pl,

-Informacja z zakresu spraw dotyczących oddział licencji na transport drogowy i kontroli: tel.: 61 878 4953, 61 878 4954 i e-mail: transport@um.poznan.pl;

-Informacja z zakresu spraw dotyczących oddział działalności rolniczej: tel.: 61 878 4502, 61 878 5058, 61 878 5051 i e-mail: dgr@um.poznan.pl;

-Informacja z zakresu spraw dotyczących Ośrodka Poznań Biznes Partner: tel.: 512 256 114, 885 994 955 i email: ods@um.poznan.pl

-Informacja z zakresu spraw dotyczących Plus Jeden Poznań: tel.: 885 960 354 i email: plusjeden@um.poznan.pl

-Informacja z zakresu spraw dotyczących Wydziału Finansowego – dotyczące podatku od nieruchomości: tel.: 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 4122, 61 878 1691, 61 878 1537 i email: fn@um.poznan.pl

3 MAJA

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

-Informacja z zakresu spraw dotyczących Miejskiego Inżyniera Ruchu: tel.: 61 878 15 20, mir@um.poznan.pl

-Informacja z zakresu spraw dotyczących gospodarki komunalnej: tel.: 61 878 58 64, gk@um.poznan.pl

-Informacja z zakresu spraw dotyczących kultury: tel.: 61 878 54 55, kl@um.poznan.pl 

-Informacja z zakresu spraw społecznych: tel.: 61 878 54 29, zss@um.poznan.pl 

MATEJKI 50 (Biuro Spraw Lokalowych)

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Spraw Lokalowych ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

-informacja z zakresu spraw dotyczących pomocy mieszkaniowej tel.: 61 878 4111, slk@um.poznan.pl 

-informacja dotycząca projektu “Wykluczenie Cyfrowe w Poznaniu” – 61 878 5140, wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl

ŚWIERKOWA 10 (Archiwum Zakładowe)

.1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny Archiwum Zakładowe, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

-informacja z zakresu spraw dotyczących udostępniania dokumentacji z zasobu Archiwum Zakładowego, miejsca przechowywania dokumentacji m.in. zlikwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych, komunalnych zakładów pracy pod nr tel.: 61 878 5280, 61 878 4378, 61 878 4498, 61 878 4862, or@um.poznan.pl 

GEOPOZ: 

Jak załatwić sprawę lub złożyć wniosek?

-przez Portal Klienta: e-geopoz.pl

-inne nasze e-usługi: geopoz.pl (zakładka e-usługi)

-ePUAPem: geopoz.pl/bip (zakładka sprawy i formularze)

-pocztą tradycyjną: Gronowa 20, 61-651 Poznań,

-wrzucić do urny: parter Sali Obsługi Klienta GEOPOZu (wejście od  strony Piotra i Pawła)

Odbiór zamówionych dokumentów: 61 8271 592,  61 8271 593.

Oraz pod nr tel. 61 8271 500 oraz mailowo: geopoz@geopoz.poznan.pl.

op. anka

[poll id=”28″]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *