wtorek, 28 maja

Fotowoltaika wkracza na UAM

Ogniwa fotowoltaiczne na dachu Collegium Heliodori. fot. Przemysław Stanula

Na “Koszarowcu” przy Wydziale Prawa i Administracji UAM zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne. Instalacja urządzeń służących do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego będzie możliwa przy okazji przebudowy obiektu.

To kolejna inwestycja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związana z energią odnawialną. Warto przy tej okazji przypomnieć, że UAM ma tego rodzaju rozwiązań więcej, jak przystało na uczelnię, która otrzymała niedawno akredytację i tytuł uczelni zaangażowanej, przyznawany przez międzynarodową organizację ACEEU. 

W centrum Poznania instalację fotowoltaiczną posiada już Collegium Heliodori Święcicki przy ul. Grunwaldzkiej. Panele na powierzchni dachu produkują energię elektryczną na potrzeby zasilania oświetlenia architektonicznego i zewnętrznego zespołu budynków. Instalacja funkcjonuje w systemie „off-grid” (niepodłączony do sieci energetycznej). Pozwala to na magazynowanie wytworzonej energii, bez konieczności przesyłania jej do zakłady energetycznego. Remont w Domu Studenckim “Hanka” był z kolei okazją do całkowitego zmodernizowania instalacji ciepłej wody użytkowej. Jednym z dwóch przewidzianych dla budynku układów jest nowoczesne rozwiązanie oparte na pojemnościowym podgrzewie ciepłej wody przy pomocy pompy ciepła.  

Instalacja na dachu i w piwnicy Domu Studenckiego “Zbyszko” podgrzewa wodę użytkową (CWU) dla dwóch akademików: DS “Zbyszko” i DS “Jagienka”. Instalacja solarna z założenia współpracuje z węzłem cieplnym i dostarcza wstępnie podgrzaną wodę do wymiennika odpowiedzialnego za przygotowanie CWU. W razie potrzeby, woda jest dogrzewana przez węzeł cieplny. 

W przypadku Kampusu Morasko, na Wydziale Matematyki i Informatyki funkcjonuje układ składający się z 8 central wentylacyjnych (po dwie na każdą kondygnację), obsługujących całe zachodnie skrzydło budynku. Działanie układu polega na wstępnym przygotowaniu (podniesieniu temperatury w okresie zimowym czy schłodzeniu w okresie letnim) świeżego powietrzna pobieranego z czerpni terenowej na potrzeby central. Wstępna obróbka cieplna zachodzi w wymienniku wykorzystującym stałą temperaturę gruntu. Zaletą tego typu rozwiązania są znikome koszty eksploatacji, jest ono jednak dedykowane dla nowo budowanych bądź całkowicie modernizowanych instalacji. 

UAM ma też plany na przyszłość. Wstępna analiza dotycząca dostępnej przestrzeni pod montaż, zapotrzebowania energetycznego budynków, ich równowagi elektroenergetycznej, stanu urządzeń i instalacji pozwoliła wytypować budynki, dla których uzasadniona byłaby inwestycja w instalację fotowoltaiczną. Jednym z nich jest Centrum NanoBioMedyczne UAM, dla którego uczelnia opracowała już wstępną koncepcję takich działań. 

mik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *