środa, 24 kwietnia

Wojewódzcy radni o przyszłorocznym budżecie

Podczas sesji Sejmiku, która odbyła się 28 listopada (a także w trakcie poprzedzających ją kilkunastu posiedzeń komisji), radni w pierwszym czytaniu przeanalizowali założenia do budżetu województwa na 2023 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej regionu. Jak prezentują się te najważniejsze dokumenty? 

Skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska poinformowała, że przyszłoroczne dochody regionalnego budżetu wyniosą 2,24 mld zł, wydatki sięgną 2,54 mld zł, a deficyt (sfinansowany głównie ze środków własnych oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) oszacowano na poziomie 304 mln zł.

Priorytetami w polityce finansowej województwa na 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, są utrzymanie nadwyżki operacyjnej i zachowanie płynności finansowej – podkreślała Elżbieta Kuzdro-Lubińska, wskazując jednocześnie na elementy ryzyka (niższy wzrost PKB od zakładanego, utrzymująca się dwucyfrowa inflacja, wyższe koszty realizowanych inwestycji, niepewna sytuacja gospodarcza).

To świetny budżet, choć inny od poprzednich, które opierały się na rzeczywistej sytuacji gospodarczej w kraju. Teraz działa on trochę za zasadzie kroplówki rządowej, która zabezpiecza nam funkcjonowanie – ocenił przewodniczący sejmikowej Komisji Budżetowej Jan Grzesiek z PSL, który także przestrzegał przed rosnącą inflacją i możliwym spowolnieniem gospodarczym.

Na inwestycje drogowe zaplanowano w przyszłym roku łącznie 468 mln zł. 320 mln zł przeznaczono na dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. 264,3 mln zł zapisano w budżecie regionu na 2023 rok na wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia, a dotacje podmiotowe dla 23 marszałkowskich instytucji kultury wyniosą w przyszłym roku 155 mln zł.

Wyrażamy zadowolenie, że w kilku kwestiach mamy przełom. Rozpocznie się budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego; ruszy projekt INPRONKO przy WCO (związany z leczeniem nowotworów metodą protonoterapii); nie rezygnujemy z inwestycji w program „Kolej+” i przedsięwzięć drogowych, wspartych z programów rządowych – wymieniał przewodniczący klubu PiS Zbigniew Czerwiński, proponując, podobnie jak kilku innych radnych, poprawki do budżetu.

Dziękuję za wszystkie uwagi i poprawki. Zarząd Województwa rozpatrzy je pod kątem merytorycznym i finansowym, biorąc pod uwagę ich zasadność i wartości, które wnoszą – podsumował marszałek Marek Woźniak.

oprac. AZem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *