wtorek, 28 maja

Wielkopolski samorząd planuje przyszłoroczny budżet

fot. UMWW

Ambitny budżet na trudne czasy – tak w opinii Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego prezentuje się projekt budżetu Wielkopolski na 2023 rok. Marszałek wraz Elżbietą Kuzdro-Lubińską, skarbnikiem województwa przedstawili 15 listopada, podczas konferencji prasowej, plany dotyczące finansów regionu w przyszłym roku.

Z niczego nie zrezygnowaliśmy planując budżet województwa na 2023 rok. Przyjęliśmy jednak inny model planowania, niż do tej pory. Odeszliśmy od procedur zaprojektuj i wybuduj – poinformował marszałek Woźniak, wskazując na wyzwania, z którymi musi mierzyć się samorząd wojewódzki. To między innymi wysoka i utrzymująca się inflacja, która będzie powodować wzrost kosztów realizowanych zadań.

Będzie drożej

Istotnie wzrosną też koszty obsługi długu, o 7,2 mln zł więcej niż w 2022 r. i o 20,5 mln zł więcej niż w 2021 r . Kolejnym zagrożeniem jest niepewna sytuacja gospodarcza związana z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – podkreśla Elżbieta Kuzdro-Lubińska i dodaje, że – polityka finansowa województwa w 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, skupi się na utrzymaniu nadwyżki operacyjnej i zachowaniu płynności finansowej. Z uwagi na wysoką niepewność dotyczącą kształtowania sytuacji gospodarczej, w budżecie 2023 r. utworzono rezerwy celowe, co pozwoli na sprawniejsze zarządzanie wydatkami.

Mimo wielu wyzwań realizujemy nasze kluczowe inwestycje – informuje marszałek Marek Woźniak i dodaje, że – inwestycją numer jeden będzie budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Chcemy ją jak najszybciej rozpocząć. 1 stycznia to moment, kiedy staniemy się organizatorem dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, czyli tego inwestora, który może rozpocząć proces inwestycyjny. Od tego momentu zaczniemy rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby wrócić do obietnic składanych Miastu Poznań  przez ten resort w zakresie współfinansowania inwestycji. 

fot. UMWW

Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada dochody ogółem planowane są w wysokości 2,24 mld zł. Największy udział w ich strukturze (69,6%) stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Wydatki ogółem mają wynieść 2,54 mld zł, z czego wydatki bieżące stanowić będą 59,0%, a wydatki majątkowe 41,0% wydatków ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania  budżetu 2022 r. wydatki mają wzrosnąć o 15,9% tj. o 142,7 mln zł. Warto podkreślić, że będzie to piąty rok z rzędu, w którym wydatki majątkowe będą kształtowały się na poziomie ponad 40,0%.

Deficyt budżetu wynoszący 304,0 mln zł zostanie sfinansowany głównie (269,8 mln zł) z własnych środków oraz ze środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowana na koniec 2023 r. kwota długu ma wynieść 337,5 mln zł, tj. 15,1% dochodów ogółem.

W zakresie wydatków niemal 60,0% zostanie przeznaczonych na kluczowe obszary dotyczące dróg, kolei oraz ochrony zdrowia. Pozostałe środki przeznaczone będą na kulturę, oświatę, czy ochronę środowiska.

Komunikacja, zdrowie i kultura na topie

Na inwestycje drogowe zostanie przeznaczonych 467,9 mln zł. Będą to wydatki związane m.in. z poprawą dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo-mostowej województwa wielkopolskiego (współfinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład), z budową obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (współfinansowanie UE), z budową obwodnic Rogoźna, Kościana i Szamotuł (współfinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Istotne środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – kwota 57,2 mln zł oraz na inwestycje drogowe jednoroczne – kwota 62,7 mln zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów będzie kosztować 140,0 mln zł.

Na wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia zaplanowano 264,3 mln zł. W ramach tej kwoty należy wymienić inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu (m.in. Rozbudowę budynku ambulatoryjnego), w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (m.in. Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej), czy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (m.in. Budowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią).

W zakresie inwestycji w kulturze, województwo w 2023 r. rozpocznie budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski. Łączne nakłady na tę budowę mają wynieść 376,2 mln zł z czego w 2023 r. 12,0 mln zł.

W ramach wydatków bieżących, 320,0 mln zł będzie przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Dotacje podmiotowe dla 23 marszałkowskich instytucji kultury wyniosą 155,1 mln zł. województwo od 1 stycznia 2023 r. przejmie od Miasta Poznania dwie instytucje kultury: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, a jednocześnie przekaże Filharmonię Poznańską im. Tadeusza Szeligowskiego temu samorządowi.

Marszałek Marek Woźniak poinformował, że zgodnie z procedurami, projekt budżetu został dziś przekazany do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podczas najbliższej sesji będzie tematem dyskusji radnych, a finalnie ma zostać przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego podczas grudniowej sesji.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *