Prace budowlane już się zakończyły, wykonawca wprowadził docelowe oznakowanie. Wygodna droga i chodniki służą już mieszkańcom. Przed nami jeszcze procedura odbiorów końcowych całego zadania – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Ulica Rozwadowska zmieniła się na około półkilometrowym odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku. W ramach robót jezdnię pokryła asfaltowa nawierzchnia, a po obu jej stronach powstały chodniki. Podczas prac zmieniło się również skrzyżowanie ul. Rozwadowskiej z ul. Tyczyńską, które zostało pokryte betonową kostką. W ramach inwestycji powstały również zjazdy do posesji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, ulica jest strefą z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę.

Przebudowana ulica zyskała także nowe oświetlenie i system odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z elementami kanalizacji deszczowej. Powstał również nowy kanał technologiczny. Do wykonania pozostały prace porządkowe i procedura odbiorowa.

mik