poniedziałek, 17 czerwca

Tag: brak bdań

Czy tak powinna wyglądać praca radnego Rady Miasta, Panie radny?

Opinie, Polityka, Poznań, Przyroda i środowisko, Środowisko przyrodnicze, Adaptacja do zmian klimatu
Bez rozmów z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, które zajmują się ochroną środowiska przyrodniczego, wreszcie bez konsultacji z radą osiedla? Czy to standard działania klubu Wspólny Poznań, kopiujący postępowanie klubu KO? jak to się ma do pisma skierowanego do mojej rady osiedla z propozycją współpracy? (więcej…)