czwartek, 18 kwietnia

Powiatowe rejestry na cyfrowo

fot. SP

W powiecie mieszka blisko pół miliona osób, działa 65 tysięcy przedsiębiorców. Z myślą o nich w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym realizowany był projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego – część II” .

Tym razem projekt objął dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) do obowiązujących przepisów oraz wprowadził dwie kolejne elektroniczne usługi publiczne. Uzupełniają one dotychczasowy pakiet e-usług, pozwalających na w pełni zdalne załatwianie spraw w PODGiK-u.

Dwie nowe e-usługi obsługują proces koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Jedna dedykowana jest dla wnioskodawców – projektantów i inwestorów, druga – dla uczestników narad koordynacyjnych, w tym przedstawicieli podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, w wielu przypadkach mających swe siedziby poza Poznaniem i powiatem poznańskim.

fot. SP

Projekt powstał z myślą o naszych mieszkańcach oraz przedsiębiorcach, a cel, który mu przyświecał to maksymalne usprawnienie procesu inwestycyjnego – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Za skuteczność i wysoką wydajność wdrożonych rozwiązań zostaliśmy nagrodzeni w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjny samorząd”.

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obejmuje dane dotyczące niemal 45 tysięcy kilometrów sieci uzbrojenia na terenie powiatu poznańskiego – dodaje Tomasz Powroźnik, dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. – Przez dwa lata trwania projektu przyrost liczby wniosków obsługiwanych przez e-usługę wzrósł z 25 do 80% ogólnej liczby wniosków. Przygotowywana jest nowelizacja przepisów i prawdopodobnie od nowego roku wszystkie wnioski o koordynację będą mogły być składane wyłącznie elektronicznie. Powiat poznański jest gotowy na takie rozwiązanie. Na stronie internetowej dostępne są, przygotowane przez kadrę PODGiK, przyjazne podręczniki użytkownika, wspomagające naszych klientów w procesie składania wniosków przez e-usługę.

fot. SP

Powiat Poznański zrealizował projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego – część II” z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej (WRPO 2014-2020).

Początkowo miał kosztować 2,3 miliona złotych, koszty wzrosły jednak o około pół miliona. Brakującą kwotę powiat dołożył z własnych środków. Termin wykonania projektu został przedłużony z 30 czerwca 2022 roku na 31 grudnia 2022.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *