Naprawy nawierzchni jezdni zaplanowane są na ul. Głuszyna, możliwe wygrodzenia w kilku miejscach.

mik