Remont rozpocznie się we wtorek, 31 maja od sfrezowania zniszczonej nawierzchni jezdni na odcinku około 50 metrów. Następnie zostaną ułożone nowe warstwy asfaltobetonu: wiążąca i ścieralna. Prace brukarskie będą polegać na ułożeniu nowych płytek chodnikowych z kostki betonowej (tzw. typ cegiełka), wymianie obrzeży i krawężników.

Koszt prac wyniesie niespełna 85 tysięcy złotych pochodzących ze środków Rady Osiedla Umultowo. Zakończenie remontu nastąpi do końca lipca 2022.

mik