wtorek, 28 maja

Pod torami do Dobieżyna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Urzędem Miasta i Gminy Buk list intencyjny, w którym deklarują zamiar współpracy przy wydłużeniu istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk (linia kolejowa Poznań Główny – Kunowice, nr 3). Zgodnie z zamierzeniami, rozbudowany obiekt ma połączyć części miasta położone po obu stronach torów i prowadzić od strony ul. Kolejowej w kierunku miejscowości Dobieżyn.

fot. Radek Śledziński

Planowana rozbudowa tunelu umożliwi bezpieczne i sprawne dojście od strony miejscowości Dobieżyn (południowa część stacji) na perony oraz w kierunku wybudowanego przez samorząd centrum przesiadkowego. Przebudowane przejście będzie dostępne dla wszystkich podróżnych, także dla osób mających trudności z poruszaniem się.

fot. Radek Śledziński

Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycje, dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków budżetowych i unijnych, sukcesywnie zapewniają wyższy komfort i lepszy dostęp do kolei. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy przy rozbudowie przejścia podziemnego w Buku jest istotnym krokiem dla zapewnienia dogodniejszego dojścia na perony mieszkańcom miejscowości, znajdującej się na ważnej trasie kolejowej z Poznania do granicy państwa – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

fot. Radek Śledziński

List intencyjny umożliwi w przyszłości sprawną realizację inwestycji. Po przygotowaniu dokumentacji możliwe będzie wskazanie konkretnych rozwiązań, zakresu prac oraz szacowanych kosztów związanych z planowaną rozbudową przejścia podziemnego. Zgodnie z zapisami, PLK S.A. oraz samorząd deklarują możliwość współfinansowania planowanych prac – szczegółowe zobowiązania będą uzgodnione w odrębnym porozumieniu, które zostanie zawarte w przypadku zapewnienia środków na realizację prac.

fot. Radek Śledziński

Planowana rozbudowa tunelu pod torami w Buku uwzględni rozwiązania techniczne konieczne do opracowania studium wykonalności dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 3 (E20) na odcinku Poznań Główny – Kunowice (granica państwa)”. PLK S.A. opracowują dokumentację przedprojektową, która między innymi obejmuje modernizację stacji Buk wraz z istniejącym przejściem pod torami. Zakończenie prac nad studium, określającym optymalny wariant prac, przewidywane jest do końca roku. Po uzyskaniu finansowania studium pozwoli na przygotowanie projektu, szczegółowo wskazującego zakres inwestycji.

fot. Radek Śledziński

Stacja kolejowa w Buku została przebudowana w ramach w ramach modernizacji zachodniego odcinka linii kolejowej nr 3 (Poznań Główny – Kunowice) w latach 90-tych ubiegłego wieku. Ze stacji korzysta ok. 2 tysięcy podróżnych w ciągu doby. Obecny tunel na stacji ma około 25 m długości.

mik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *