W tym czasie wyłączone z ruchu ogólnego będą następujące odcinki ulic:

  • ul. Druskienicka od Buskiej do Jasielskiej (strefa startu i mety)
  • ul. Rabczańska od Druskienickiej do Czorsztyńskiej
  • ul. Czorsztyńska
  • ul. Lubieńska od Czorsztyńskiej do Zakopiańskiej (oraz zakaz zatrzymywania się w dniu 4.06)
  • ul. Zakopiańska od Lubieńskiej do Kartuskiej
  • ul. Kartuska od Zakopiańskiej do Czorsztyńskiej

Na skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej z Iwonicką zlokalizowana zostanie śluza umożliwiająca przejazd w poprzek trasy biegu.

Dla zamkniętego odcinka ul. Druskienickiej objazd wyznaczono ulicami: Strzeszyńską i Jasielską.

Ruch autobusów będzie odbywać się z uwzględnieniem czasowej organizacji ruchu.

ZDM prosi kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc oznaczonych znakami zakazu zatrzymywania się w dniu biegu.

mik