Tym razem nowa nawierzchnia zostanie ułożona na odcinku od ul. Porazińskiej do ul. Makuszyńskiego (strona wschodnia). Zakres prac obejmuje ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz wymianę krawężnika na nowy. Jest to kontynuacja robót prowadzonych w latach ubiegłych.

Środki na realizację zadania przekazała Rada Osiedla Ławica. Koszt remontu to 130 tysięcy złotych.

mik