środa, 24 kwietnia

Drzewa pod specjalnym nadzorem

fot. ZZM

Niektóre z poznańskich drzew, uznane za szczególnie cenne, są objęte programem działań pielęgnacyjnych. W całym mieście przebadano i objęto programem, jak dotąd, 496 wiekowych okazów, bo to leciwych drzew przedsięwzięcie dotyczy.

fot. ZZM

Jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej, w związku z “Programem ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia  w aglomeracji poznańskiej” w październiku i listopadzie wykonano prace pielęgnacyjne w koronach 469 drzew w parkach Karola Marcinkowskiego, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Jana Pawła II, a także w parku Szelągowskim, Adama Wodziczki, na zieleńcu Ignacego Łukasiewicza, skwerze Wincentego i Jana Wierzejewskich, na placu zabaw przy ul. Swoboda, na terenie przy ulicy Świt – Modra oraz na terenie rekreacyjno – sportowym przy ulicy Obrzeże.

fot. ZZM

Prace w parkach dotyczyły głównie gatunków: klon pospolity, lipa drobnolistna i szerokolistna, robinia biała, dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy, platan klonolistny i jesion wyniosły. Ich stan jest obecnie oceniany jako dobry.

fot. ZZM

Zlecone wykonawcom prace pielęgnacyjne polegały głównie na usunięciu obumarłych i nadłamanych gałęzi. Nie uznano za konieczne zlecania dodatkowej, specjalistycznej diagnostyki – zapewnia ZZM. I podkreśla, że podjęte działania miały na celu poprawę stanu zdrowotnego drzew oraz zwiększenie bezpieczeństwa ludzi przebywających w ich pobliżu.

fot. ZZM

Pielęgnacja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 69 889,76 złotych.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *