Tak jak w latach ubiegłych wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują, zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości, jak również sprzątanie jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnienie koszy ulicznych.

Wydatki miasta w ostatnich latach, kiedy to zimy nie dawały się zanadto we znaki mieszkańcom, wynosiły:

 • w sezonie 2019/2020 – milionów złotych.
 • w sezonie 2020/2021 – milionów złotych.
 • w sezonie 2021/2022 – milionów złotych.

Plan na sezon 2022/2023 zakłada 32,3 milionów złotych.

W bieżącym sezonie drogowcy mają do dyspozycji:

 • dla obsługi jezdni: 43 pługoposypywarek
 • dla obsługi chodników, placów i dróg rowerowych: 21 zestawów samochodowych lub ciągnikowych (pług + piaskarka).

W pierwszym etapie prac związanych z opadami śniegu prowadzone są działania polegające na mechanicznym usuwaniu śniegu, a następnie na posypywaniu nawierzchni materiałami chemicznymi bądź uszorstniającymi.

Wybór standardów zimowego utrzymania jest wynikiem kompromisu pomiędzy dążeniem do zapewniania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, obowiązkiem zachowania rygorów wynikających z konieczności ochrony środowiska, a także obowiązkiem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

Pogoda vs środowisko

Podczas zimowego utrzymania drogowcy zwracają uwagę na aspekt ekologiczny, zwłaszcza na ochronę zieleni przydrożnej.

Na chodnikach, drogach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (IV kolejności) wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 milimetra, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu bądź wystąpienia wtórnego oblodzenia.

Na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność) stosowane są, zarówno środki chemiczne (sól drogowa), jak również środki niechemiczne (uszorstniające), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Dodatkowo wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w specyfikacjach technicznych opracowanych przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przepisy regulują, zarówno maksymalne dopuszczalne dawki stosowania środków, jak również określają, w jakich warunkach pogodowych jaki rodzaj środków należy zastosować.

W tym sezonie zimowym chochołami oraz matami foliowo-słomianymi osłoniętych zostanie ponad 250 koron młodych drzew – chochoły chronią korony drzewa przed aerozolem solnym, oraz ok. 24 000 mb terenów z roślinnością niską.

Która kolejność odśnieżania?

Poznańskie ulice zostały podzielone na pięć sieci, celem zróżnicowania standardów utrzymania i dostosowania poziomu utrzymania do możliwości finansowych Miasta oraz potencjału sprzętowego wykonawców:

 • sieć strategiczna (pierwsza kolejność) – o łącznej długości 271,6 kilometrów – to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali. Czas reakcji: 1,5 – 2 godzin.
 • sieć podstawowa (druga kolejność) – o łącznej długości 259,8 kilometrów – to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej. Czas reakcji: 2 – 2,5 godziny od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.
 • sieć lokalna I (trzecia kolejność) – o łącznej długości 181,2 kilometrów – to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej. Czas reakcji: 3 – 4,5 godziny od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu
 • sieć lokalna II (czwarta kolejność) – o łącznej długości 161,7 kilometrów – to ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie. Czas reakcji: 3 – 4  godziny od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.
 • pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM – obsługiwane są doraźnie.

Dla czterech pierwszych sieci obowiązuje zdefiniowany standard utrzymania (technologia i czasokres wykonania, liczony od momentu uruchomienia działań przez ZDM), pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM będą odśnieżane i posypywane doraźnie na podstawie zgłoszeń mieszkańców, oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz możliwości finansowych.

Drogi gruntowe są odśnieżane i posypywane piaskiem doraźnie uwzględniając zgłoszenia mieszkańców oraz spostrzeżenia ZDM. W pierwszej kolejności drogowcy starają się reagować na zgłoszenia o oblodzeniu od pieszych, gdyż dla nich takie oblodzenie jest szczególnie niebezpieczne. Groźne jest także oblodzenie występujące na odcinkach dróg gruntowych o znacznym spadku. Także w takich przypadkach służby zimowego utrzymania starają się reagować niezwłocznie. Należy jednak podkreślić, że tego typu działania doraźne można rozpocząć dopiero po zakończeniu pracy pługoposypywarek na drogach utrzymywanych systemowo.
Odśnieżanie chodników

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach chodniki, które położone są bezpośrednio przy granicy nieruchomości muszą być odśnieżane przez właścicieli (zarządców) tych nieruchomości.

W pierwszej kolejności należy odgarnąć śnieg, a następnie posypać w celu uszorstnienia (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania).

Na chodnikach, drogach rowerowych, placach wykonawcy pracujący na zlecenie ZDM-u mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Rowerowa tez droga

Pierwsze działanie (odpłużanie, posypywanie piaskiem) na sieci dróg rowerowych liczących 128 kilometrów odbywać się będzie w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.

Kto gdzie odśnieża?

 1. Stare Miasto Centrum – konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa ALKOM, Henryk Sienkiewicz oraz KDS sp. z o.o.
 2. Stare Miasto – Północ, Jeżyce – konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. oraz Technika Sanitarna sp. z o.o.,
 3. Nowe Miasto – Południe, Grunwald, Wilda – konsorcjum firm: REMONDIS Sanitech Poznań sp. z o.o. oraz SAN-EKO, Zakład Usług Komunalnych, Krzysztof Skoczylas,
 4. Nowe Miasto – Północ – konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. oraz PreZero Dolny Śląsk sp. z o.o.,

Bazy sprzętowo-materiałowe firm znajdują się przy ulicy: Góreckiej 104; Gołężyckiej 132, Jasielskiej 7B, Nowotarskiej 27, Północnej 1.

Monitorują całą dobę

Tak jak w latach ubiegłych koordynacją działań na poznańskich ulicach zajmuje się komórka dyspozytorska zimowego utrzymania w ZDM.

Dyspozytorzy ZDM korzystają w codziennej pracy z własnych stacji pogodowych, z danych meteorologicznych i prognoz pogody, przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także z obrazów z radaru meteorologicznego.

Pojazdy firm wykonawczych są wyposażone w urządzenia GPS, które na bieżąco monitorują ich położenie i pracę. Pozwala to reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację drogową w mieście. Służby ZDM prowadzą nieprzerwanie monitoring ulic oraz współdziałają z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w zakresie nadzoru nad realizacją prac. W przypadku rażących uchybień nakładane są na wykonawców kary umowne.

Gdzie zgłaszać problemy?

 • tel. 61 64 77 231, całodobowo (od 1 listopada do 31 marca) – komórka dyspozytorska ZDM, każde zgłoszenie jest rejestrowane;
 • tel. 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00, miejska infolinia Poznań* Kontakt;
 • mail: zima@zdm.poznan.pl.

Jaka pogoda? Jakie plany?

Jaka będzie pogoda w najbliższych godzinach i jak będzie ona wpływała na działania podejmowane przez ZDM na poznańskich drogach można sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Akcja Zima: https://zdm.poznan.pl/pl/dzialania-zdm-akcja-zima.
Co sześć godzin zamieszczane są tam aktualne dane dotyczące przewidywanej pogody w Poznaniu, czyli temperatury powietrza oraz zjawisk atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu, czy też mgły ograniczającej widoczność. Przedstawiane są tam także planowane przez ZDM działania na drogach.

W przypadku prognozy, która może wywoływać negatywne skutki na ulicach: śnieg, gołoledź ZDM będzie informować o tym fakcie również na swoim profilu na Facebooku: @zdm.poznan.

Drogowcy to nie cudotwórcy

 • działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,
 • w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,
 • prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych.

Apelują o:

 • zmianę opon na zimowe,
 • przepuszczanie pojazdów odśnieżających drogi, które nie są pojazdami uprzywilejowanymi.

mik