wtorek, 28 maja

Deklaracje do CEEB – trzeba się pospieszyć

fot. Pixabay

Do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza. Wiedza o tym, z jakich źródeł ogrzewania korzystają mieszkańcy, ułatwi likwidację głównego źródła zanieczyszczeń – starych, niskoemisyjnych pieców, czyli tzw. kopciuchów.

Wraz z końcem czerwca mija termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jest to obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi poinformować o zainstalowanym źródle ciepła.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 • elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany (złożenie dokumentu w formie elektronicznej to najszybszy i najwygodniejszy sposób),
 • w wersji papierowej – składając ją osobiście w Poznańskim Centrum Świadczeń albo wysyłając pocztą na adres PCŚ (ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań).

Więcej informacji, w tym wzory deklaracji do pobrania i przykładowo wypełnione, można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

W przypadku mieszkańców bloków to zarządcy (spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa) zgłaszają wspólne źródło ciepła. Jeżeli jednak w lokalu znajduje się także źródło indywidualne, takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza, wówczas jego właściciel musi złożyć deklarację samodzielnie.

grafika: UMP

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:

 • miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji, nie należy zgłaszać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.

W deklaracji, oprócz źródeł ciepła dla pozycji:

 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem

należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe, a także rodzaj paliw stałych, jakie są w nich używane (klasę kotła można znaleźć na tabliczce znamionowej albo w dokumentach gwarancyjnych).

Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić formularz A, dotyczy ona budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania. W przypadku budynków niemieszkalnych trzeba wypisać formularz B.

Na zgłoszenie źródła ciepła uruchomionego przed 1 lipca 2021 r. mieszkaniec ma 12 miesięcy – zatem termin ten mija 30 czerwca 2022 r. Jeżeli natomiast zostało ono uruchomione po tym czasie, termin złożenia deklaracji jest znacznie krótszy – to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Czemu służy deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? 

Celem przedsięwzięcia jest pozyskanie pełnej informacji o strukturze zaopatrzenia w ciepło miasta. Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wszedł w życie 1 lipca 2021 roku i wynika z decyzji Ministra Rozwoju Pracy i Technologii.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych. To miejsce, w którym będą dostępne również szczegóły na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będzie znana lepiej sytuacja w mieszkalnictwie.

CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji obiektu.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *