wtorek, 28 maja

Co daje powieść polityczna?

Prof. Tomasz Mizerkiewicz. fot. Adrian Wykrota

Prof. Tomasz Mizerkiewicz z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu zbada powieść polityczną we wszystkich krajach Europy w XX i XXI wieku.

Kierowany przez niego zespół naukowy stanął na czele zwycięskiego projektu CAPONEU – The Cartography of the Political Novel in Europe w prestiżowym konkursie grantów naukowych Horizon Europe przyznawanych przez Unię Europejską. W panelu, do którego złożono wiosek, przyznano 3 granty, a ubiegało się o nie 27 wnioskodawców z całej Europy. 

Działanie uczonych pozwoli na zrozumienie, w jaki sposób powieść polityczna kształtowała percepcje, wartości i tradycje europejskie, które mogą wzmocnić procesy integracji europejskiej i zapobiec dążeniom dezintegracyjnym.

Projekt ma zbadać, jak dzięki powieści politycznej w Europie można uczynić projekt UE bardziej inkluzywnym oraz otwartym na ludzi młodych – wyjaśnia prof. T. Mizerkiewicz. – Zakłada udział uczonych spoza Europy, którzy należą do Global Advisory Board. Obok pracy naukowej i koncepcyjnej przewidziane zostały działania sprawdzające praktyczną przydatność osiągniętych wyników badań, możliwość wykorzystania ich w edukacji, a także przygotowanie rekomendacji dla decydentów politycznych – dodaje naukowiec.

Jak podkreśla, szczególnie ważne w projekcie jest opisanie powieści politycznej jako historycznie zmiennej przestrzeni napięć między impulsami pro-demokratycznymi i impulsami pro-autorytarnymi.

Dzięki temu powieść polityczna w Europie objawi się jako zapis notujący z wyprzedzeniem postępujące procesy erozji demokracji, a także organizowania środków zwalczania oraz obalania autokracji. Powieść polityczna w Europie dostarcza wiedzy na temat tego, jak stale wytwarzać nowe, adekwatne dla obecnych wyzwań, praktyki demokratyczne – mówi prof. T. Mizerkiewicz. 

Projekt złożyło konsorcjum uczonych z UAM, Uniwersytetu w Zagrzebiu (lider), Uniwersytetu w Cambridge, Uniwersytetu w Brighton, Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung w Berlinie, Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium oraz Uniwersytetu w Nikozji (Cypr).  

Ze strony Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu projekt poprowadzi prof. Tomasz Mizerkiewicz. Do zespołu wnioskującego należą także: prof. Anna Gawarecka, prof. Ewa Szperlik, prof. Krystyna Pieniążek-Marković, prof. Błażej Warkocki (pracownicy Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) oraz prof. Magda Potok (Wydział Neofilologii UAM).  

Zespół poznański zrealizuje trzy projekty: 1. kluczowe dla całego wniosku badanie powieści politycznej jako unikalnej formy kulturowej pozwalającej na obserwację napięć między dążeniami pro-demokratycznymi i pro-autorytarnymi; 2. problematykę migracji i uchodźstwa obrazowanego w powieści politycznej; 3. zagadnienie podziałów i rozróżnień klasowych jako powracającego tematu powieści politycznej w Europie XX i XXI wieku. 

Dofinansowanie z programu Horizon Europe otrzymało także kolejne przedsięwzięcie z UAM: TRIQUETRA – Toolbox for assessing and mitigating Climate Change risks and natural hazards threatening cultural heritage, realizowane przez prof. Włodzimierza Rączkowskiego z Wydziału Archeologii. 

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *