Zabytkowy plac budowy

fot. PIM

Od wtorku, 14 czerwca, nastąpią duże zmiany na Starym Rynku i w jego okolicach. Do tej pory prowadzone na nim były badania archeologiczne. Teraz rozpoczną się zasadnicze prace budowlane związane z rewaloryzacją rynkowej płyty i kompleksową przebudową infrastruktury podziemnej.

Ich cel to w założeniu władz miasta przywrócenie reprezentacyjnemu miejscu należnej jakości i estetyki oraz poprawa dostępności i komfortu użytkowania tej przestrzeni. Co z tego wyjdzie – zobaczymy, podobnie, jak było z Placem Kolegiackim, gdzie efekt ostateczny sporo, mówiąc oględnie, odbiega od wizualizacji.

Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę, a to umożliwia rozpoczęcie głównych robót. Po ich zakończeniu Stary Rynek nie tylko otrzyma wygodną w użytkowaniu nawierzchnię, ale też nową podziemną infrastrukturę. Niebezpieczeństwo awarii starych sieci podziemnych pod rynkową płytą, a co za tym idzie napraw i modernizacji wymagających wykopów, w ostatnim czasie mocno się zwiększało. Dzięki inwestycji, wspartej pozyskanym przez Miasto unijnym dofinansowaniem, modernizacja zostanie przeprowadzona w sposób kompleksowy.

W ramach rewaloryzacji wymieniona zostanie praktycznie cała infrastruktura podziemna – zbudowany zostanie nowy system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi do wody opadowej. Ułożona zostanie równa nawierzchnia, do budowy której w bloku śródrynkowym użyty zostanie materiał historyczny, zaś w pozostałej części ciągi komunikacyjne pokryje nowy bruk i granitowe płyty. Na rynku pojawią się cztery wyspy zieleni z drzewami i zielenią niską w okolicach Odwachu, Wagi Miejskiej i ul. Kurzanoga, a także dodatkowe oświetlenie. Powstanie rząd latarni okalających blok śródrynkowy i system iluminacji obiektów. Ul. Jana Baptysty Quadro zmieni się w Pasaż Kultury – przestrzeń służącą organizacji wydarzeń kulturalnych.

Stary Rynek to kameralna przestrzeń z gęstą siatką infrastruktury podziemnej. Z tego względu, a także z uwagi na troskę o maksymalne skrócenie robót budowlanych i potrzebę optymalizacji kosztów, inwestycja będzie przebiegała jednoetapowo, z maksymalnym ograniczeniem wszelkich niedogodności.

grafika: PIM

Trasy prowadzące przez płytę Starego Rynku będą tak wyznaczane, by piesi mogli dojść do każdego budynku. Wejścia do wszystkich restauracji będą dostępne dla turystów i mieszkańców. Mimo trwających robót, klienci w dalszym ciągu będą mogli więc korzystać z oferty gastronomicznej okolicznych lokali.

Dla dostaw – koperty, dla mieszkańców – parkowanie za darmo

W czasie trwania realizacji inwestycji Stary Rynek i niemal wszystkie ulice odchodzące od niego do pierwszej przecznicy – poza ulicami Paderewskiego i Wielką –  będą niedostępne dla ruchu pojazdów, a dla pieszych zostaną zapewnione ciągi komunikacyjne, umożliwiające dotarcie do wszystkich nieruchomości zlokalizowanych na tym obszarze. Na potrzeby dostaw towarów zaplanowano w sąsiedztwie tego terenu koperty dla dostawców.

Dla posiadających identyfikator mieszkańca osób mieszkających przy ulicach objętych inwestycją, a także dla przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji prowadzących działalność na obszarze robót, parkujących na co dzień swoje samochody w obszarze wyłączonym z ruchu, na parkingu przy ul. Chwaliszewo zarezerwowano miejsca. Będą oni mogli korzystać z nich bezpłatnie. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania uprawnień do parkowania na parkingu przy ul. Chwaliszewo dostępne są na podstronie ZDM dotyczącej parkowania dla mieszkańców.

Organizacja ruchu

Ruch pojazdów związanych z budową będzie odbywał się po wydzielonych trasach. Pojazdy wielkogabarytowe (powyżej 3,5 tony) będą poruszały się ul. Paderewskiego oraz ulicą Wielką. Na placu budowy na Al. Marcinkowskiego wyznaczony zostanie dodatkowy plac przeznaczony wyłącznie do przejazdów oraz obsługi pojazdów wielkogabarytowych jadących do Starego Rynku bądź z niego wracających.

Dostępna dla ruchu kołowego w trakcie prac będzie ul. Wielka, na której parkowanie – na odcinku od ul. Garbary do ul. Szewskiej – będzie możliwe po obu stronach jezdni. Kierowcy na ul. Wielkiej powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ pojazdy obsługujące budowę jako jedyne będą mogły poruszać się nią także w kierunku ul. Garbary, a pojazdy wielkogabarytowe będą mogły – przy pomocy ręcznego sterowania ruchem – skręcać z ul. Wielkiej w lewo, w ul. Garbary, mimo obowiązywania nakazu jazdy w prawo.

Na czas robót zlikwidowane zostanie miejsce parkingowe dla dostaw na południowej stronie ul. Wielkiej pomiędzy ulicami Ślusarską i Klasztorną. W zamian tymczasowe stanowiska powstaną po drugiej stronie ulicy oraz na ul. Szewskiej.

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały na terenie objętym inwestycją i w jej najbliższej okolicy do zakończenia robót budowlanych, które zaplanowano na III kwartał przyszłego roku.

Dodatkowe informacje o  postępie prac, koniecznych wyłączeniach mediów czy zmianach w organizacji ruchu będzie można znaleźć na stronie internetowej dedykowanej przebudowie Starego Rynku, a także w biurze budowy, mieszczącym się obecnie przy ul. Św. Marcin 13, a niedługo zmieniającym adres na Stary Rynek 92.  Dla obsługi spraw nie cierpiących zwłoki (uwagi, zgłoszenia, interwencje) przeznaczono numer telefonu obsługiwany przez pracownika Urzędu Miasta (785 512 224), a także telefon kontaktowy generalnego wykonawcy, spółki Tormel (531 186 817).

mik

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.