Miasto zaprasza do współpracy ekspertów i ekspertki z zakresu polityki równości i różnorodności

Fot. UMP

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak powołał Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności. Miasto zaprasza do współpracy osoby, które chcą współuczestniczyć w wyznaczaniu miejskiej polityki w zakresie równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji i zdecydują się pełnić społeczne funkcje niezależnych ekspertów w Zespole. Na zgłoszenia czekamy do 12 grudnia.

Celem zespołu powołanego przez prezydenta, któremu przewodniczy Marta Mazurek – była pełnomocniczka prezydenta ds. przeciwdziałania wykluczeniom, obecnie radna miasta Poznania, jest wyznaczanie kierunków miejskiej polityki w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji – ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie, stopień sprawności czy status społeczno-ekonomiczny.

W skład zespołu wejdą również przedstawiciel lub przedstawicielka Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz dyrektorzy tych wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Poznania, których zadania związane są z realizowaniem polityki społecznej i edukacyjnej (Gabinetu Prezydenta, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Wydziału Oświaty, Wydziału Organizacyjnego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie).

To jednak nie wszystko. Miastu Poznań zależy na opinii niezależnych ekspertów i ekspertek w dziedzinie migracji, zagadnień LGBT+, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej, nierówności społeczno-ekonomicznych oraz nierówności na rynku pracy. Zostaną oni wyłonieni drogą rekrutacji.

Osoba, która wejdzie w skład zespołu musi mieć wykształcenie wyższe oraz posiadać wiedzę, kompetencję i minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w co najmniej w jednym z wyżej wymienionych obszarów. Wymagane jest także doświadczenie w pracy organizacyjnej, znajomość języka angielskiego, pełna zdolność do czynności prawnych i wysoki poziom umiejętności społecznych.

W przypadku kandydatów pozytywnie widziane jest też doświadczenie w realizacji projektów w obszarach znajdujących się w zainteresowaniach zespołu, publikacje naukowe, opracowania eksperckie oraz raporty badań, a także udokumentowana współpraca z otoczeniem społecznym i realizacja projektów w tym zakresie.

Osoby chętne, by zasiadać w zespole, proszone są o wysłanie e-maila na adres: prd@um.poznan.pl – w terminie do 12 grudnia 2018 roku. Dołączyć należy dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, listę publikacji i zrealizowanych projektów, kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Aktywność w Zespole ds. Polityki Równości i Różnorodności jest pracą społeczną. Osoby, które go współtworzą nie będą pobierać dodatkowego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w dołączonym do rozporządzenia Prezydenta załączniku.

AJ, oprac. anka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *