Kiedy pociągiem do Śremu?

Aktualny stan stacji w Śremie. Fot Metropolia Poznańska

W środę, 12 września 2018 r. w Śremie odbyło się spotkanie, w trakcie którego omówiono opracowanie – analizę stanu technicznego i określenia warunków koniecznych do przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Śrem – Czempiń.

Codziennie rano ze Śremu do Poznania wyjeżdża około 1,8 tys. samochodów. W druga stronę ruch samochodowy jest również bardzo duży, ponieważ w Śremie lokują się kolejne firmy. Droga wojewódzka nr 434 ze Śremu przez Kórnik do Poznania korkuje się, samochody jadą z prędkością 50 km/h. Alternatywą dla samochodów ma być w przyszłości połączenie kolejowe funkcjonujące w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Aby tak się stało, trzeba przywrócić połączenie Śrem – Czempiń. Inwestycja, według wstępnych szacunków ma kosztować około 150 mln zł. Kwota ta powinna pozwolić na wybudowanie jednego toru linii zelektryfikowanej. Linia niezelektryfikowana byłaby tańsza o ok. 30 mln zł.
W środę, 12 września 2018 r. w Śremie doszło do spotkania, w trakcie którego omówiono opracowanie – analizę stanu technicznego i określenia warunków koniecznych do przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Śrem – Czempiń. Wszyscy uczestnicy (m.in. Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Adam Lewandowski, burmistrz Śremu oraz wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań i Włodzimierz Wilkanowicz, prezes Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.) wyrazili poparcie dla projektu. – Problem związany z komunikacją Śremu i Poznania nie dotyczy tylko gminy Śrem, ponieważ dotyka też Książa, Dolska, Gostynia i Krzywinia. Zależy nam na tym, aby równolegle rozwiązywać problemy komunikacyjne w naszych gminach. Strategicznym dla nas projektem będzie Poznańska Kolej Metropolitalna – mówił Adam Lewandowski.
W trakcie spotkania ustalono, że następnym etapem na drodze przywracania połączenia Śrem – Czempiń będzie przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści w celu przywrócenia parametrów eksploatacyjnych i wznowienia ruchu kolejowego na tej linii. Jak zapewnia Piotr Wiśniewski, dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, dokument zostanie sfinansowany ze środków Stowarzyszenia.
Wszystkie prace związane z przygotowaniem dokumentacji do realizacji inwestycji mają się zakończyć do 2021 roku, tak, aby była możliwość uzyskania, w następnej perspektywie finansowej, dofinansowania z budżetu UE. – Analizujemy możliwości pozyskania tych pieniędzy. Najbardziej realnym źródłem będzie zapewne program regionalny w perspektywie od 2020 roku. W minionej perspektywie do roku 2014 samorząd województwa zainwestował prawie 400 mln zł na rewitalizację linii do Wągrowca i Wolsztyna. Natomiast w obecnej perspektywie samorząd, ze środków WRPO na rewitalizację linii do Piły przeznaczył ok. 600 mln zł. Jednym z priorytetów na następną perspektywę będzie modernizacja linii ze Śremu do Czempina – powiedział wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
Linia Śrem – Czempiń o długości ponad 20 km wybudowana została w 1885 roku. W 1995 roku zawieszono na niej przewozy pasażerskie, a 19 grudnia 2002 roku PKP PLK SA przekazał ją do zasobów PKP SA w celu fizycznej likwidacji. Od lat dziewięćdziesiątych całkowitej zmianie uległa sytuacja gospodarcza Polski, a rozwijająca się gwałtownie w ostatnich latach aglomeracja poznańska generuje zapotrzebowanie na usługi kolejowego transportu publicznego.
Obecnie mieszkańcy Śremu i okolic mają możliwość dojeżdżać do Poznania wyłącznie samochodem lub komunikacją autobusową drogą wojewódzką nr 434. Tak w jednym, jak w drugim wypadku czas dojazdu do celu znacznie wydłużają korki tworząca się na wjeździe do Poznania.
Znakomitym przykładem powrotu pasażerów do kolei okazała się kilka lat temu rewitalizacja linii 356 z Poznania do Wągrowca. Podróżni na tej linii sugerują zwiększenie liczby połączeń i wydłużenie składów pociągów.

oprac. mik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *