Dziewczęta są super

W ubiegłym roku wielkopolskie instytucje edukacyjne po raz pierwszy włączyły się w obchody Międzynarodowego Dnia Dziewcząt. W tym roku również w tych instytucjach będą zorganizowane wystawy zachęcające do lektury książek i publikacji dla dziewcząt i o dziewczętach czy warsztaty.

Instytucje odpowiedzialne za edukację odgrywają szczególną rolę w upowszechnianiu wiedzy na temat nierówności płci – mówi Paulina Stochniałek, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Wzmacnianie pozycji dziewcząt poprzez walkę ze stereotypami płci to jeden z głównych celów zrównoważonego rozwoju w Agendzie 2030, czyli rezolucji ONZ z 2015 roku, która nakreśla, kluczowe kierunki rozwoju świata. Obchodzony 11 października Międzynarodowy Dzień Dziewcząt został ustanowiony w 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ po to, aby zwracać uwagę na systemowe bariery i wyzwania, które dziewczęta muszą pokonać na drodze do pełnego rozwoju potencjału swoich możliwości. Jedną z agend organizujących działania związane z tym dniem jest UNICEF.

Pandemia uświadomiła nam wszystkim, jak istotny jest dostęp do technologii cyfrowych oraz to, że ponad 2 miliardy młodych osób na świecie nie ma w domu dostępu do Internetu. Uwidoczniła się też dysproporcja jeśli chodzi o płeć na tym polu: chłopcy częściej korzystają z technologii cyfrowych i mają do nich łatwiejszy dostęp. Stąd hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Dziewcząt “Cyfrowe pokolenie. Nasze pokolenie”.

W ubiegłym roku wielkopolskie instytucje edukacyjne po raz pierwszy włączyły się w obchody Międzynarodowego Dnia Dziewcząt na zaproszenie członka zarządu województwa wielkopolskiego Pauliny Stochniałek.

– Instytucje odpowiedzialne za edukację odgrywają szczególną rolę w upowszechnianiu wiedzy na temat nierówności płci i budowaniu świadomości o konieczności wzmacniania tych grup, które są narażone na ograniczenia wynikające z praktyki kulturowej i społecznej. To jedna z form edukacji obywatelskiej – mówi Paulina Stochniałek.

Wielkopolskie biblioteki pedagogiczne, centra doskonalenia nauczycieli, centra wsparcia rzemiosła kształcenia dualnego i zawodowego oraz ośrodki wychowawcze niesamowicie się zaangażowały w obchody i  przeprowadziły różnorodne kampanie i działania ukierunkowane na wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz sprawstwa dziewcząt. W tym roku znowu przyłączamy się do obchodów i mam nadzieję, że stanie się to coroczną tradycją – dodaje Paulina Stochniałek.

Zatem w tym roku również w instytucjach edukacyjnych będą zorganizowane wystawy zachęcające do lektury książek i publikacji dla dziewcząt i o dziewczętach, warsztaty wzmacniające dla dziewcząt czy edukacyjne wzmacniające prezentacje multimedialne. Międzynarodowy Dzień Dziewcząt zaistnieje także w mediach społecznościowych wielkopolskich instytucji.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *