wtorek, 28 maja

Trzy nowe plany miejscowe

Okolice Stadionu Miejskiego. grafika: MPU

Podczas wtorkowej sesji radni uchwali trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu przy Stadionie Miejskim będzie mógł powstać szereg boisk i miejsce do uprawiania sportu i rekreacji, a przy kościele sióstr Misjonarek będzie można lepiej chronić zieleń.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Rejon Stadionu Miejskiego” – część A – to pierwszy z trzech dokumentów, jakie we wtorek przyjęli radni. Obejmuje teren w sąsiedztwie stadionu miejskiego i Lasku Marcelińskiego.

Dzięki planowi w pobliżu stadionu przy ul. Bułgarskiej będzie można wybudować boiska i inne obiekty sportowe i rekreacyjne, a także niezbędne dla nich szatnie i zaplecze techniczne. Ustalono również lokalizację rzędów drzew, ciągów pieszych i rowerowych, placów zabaw i gier. Zaplanowano tam również parking naziemny, dzięki któremu kibice i sportowcy będą mogli dojechać w pobliże stadionu.  Dokument dopuszczona zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych lub półprzepuszczalnych do utwardzenia miejsc postojowych.

Plan jest bardzo ważny, jeśli chodzi o ochronę środowiska na tym terenie. Ustala, że wszystkie powierzchnie nieutwardzone będą musiałby być zagospodarowane zielenią. Zapisy nakazują również zachowanie i ochronę cennych drzew, uzupełnienie istniejących roślin, a w przypadku kolizji z infrastrukturą lub zabudową dopuszczają ich przesadzenie lub usunięcie – ale z obowiązkiem wprowadzenia nowych nasadzeń.

Okolice kościoła Sióstr Misjonarek. grafika: MPU

Dom parafialny i ochrona zieleni

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek w Poznaniu dotyczy północnej części Poznania. Jednym z głównych jego założeń ww. planu jest ustalenie takich linii zabudowy, aby umożliwić w głębi działki realizację budynku domu parafialnego.

Dokument wyodrębnia również teren infrastruktury technicznej – kanalizacji, w związku z koniecznością retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Moraska.

Nadrzędną zasadą przy sporządzaniu planu, było zapewnienie ochrony istniejącej na tym terenie zieleni – zarówno pojedynczych drzew, jak i ich skupisk.

Rejon ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej. grafika: MPU

Zmiany na Krzyżownikach-Smochowicach

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej” obejmuje obszar na terenie osiedla Krzyżowniki – Smochowice. W jego granicy znajduje się sześć działek, z których cztery są niezabudowane, natomiast na dwóch pozostałych zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Założeniem dokumentu jest umożliwienie na tym obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. Przyjęte ustalenia pozwalają na ujednolicenie warunków zabudowy dla całego kwartału.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *