wtorek, 28 maja

Sześciu chętnych do remontu Pestki

fot. ZTM

W poniedziałek w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na remont torowiska trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Słowiańska do przystanku Szymanowskiego.

Jest to odcinek trasy PST, na realizację którego miasto Poznań otrzymało dofinansowanie w wysokości 25,5 mln zł ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dla pozostałego fragmentu trasy (od wjazdu przy moście Teatralnym do przystanku Słowiańska) odrębne postępowanie prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu. Zakres przedsięwzięcia obejmuje kompleksową modernizację nawierzchni torowej trasy PST, konieczną do przeprowadzenia po 25 latach jej intensywnej eksploatacji.

W prowadzonym przez ZTM przetargu złożono 6 ofert. Najtańsza wynosi ok. 37,2 mln zł brutto, a najdroższa wyceniona została na ok. 51,3 mln zł brutto. Oznacza to, że choć wartość oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką zamawiający zabezpieczył na realizację zamówienia, to jednak prawdopodobnie będzie możliwe dokonanie jego rozstrzygnięcia. Obecnie prowadzone są czynności w zakresie weryfikacji poprawności złożonych ofert oraz analiza możliwości finansowych Miasta pod kątem zapewnienia finansowania dla zakresu objętego obydwoma postępowaniami.

Z uwagi na potrzebę przygotowania odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu konieczne było wydłużenie terminu otwarcia ofert o dwa tygodnie. Po dokonaniu rozstrzygnięcia obydwu przetargów niezbędne będzie wobec powyższego dokonanie aktualizacji harmonogramu realizacji tej inwestycji, w tym w szczególności ustalenie terminu zamknięcia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz uruchomienia komunikacji zastępczej.

mik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *