Obecnie opłaty za postój na obszarze Strefy Płatnego Parkowania obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. 1 sierpnia godziny funkcjonowania „strefy” zostaną wydłużone o 2 godziny. Zmiana dotyczy terenów Łazarza, Wildy, części Jeżyc oraz Śródki, Zagórza i Ostrowa Tumskiego. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, czyli na Starym Mieście i fragmencie Jeżyc od ul. Roosevelta do ul. Polnej godziny płatnego postoju (8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku i 8:00 – 18:00 w soboty) nie zmienią się.

Nowe godziny obowiązywania opłat za parkowanie zostały przyjęte przez Radę Miasta Poznania podczas sesji w czerwcu br. i stanowią odpowiedź na głosy płynące ze strony mieszkańców.

Kierowcy mieszkający przy ulicach objętych Strefą Płatnego Parkowania wielokrotnie zwracali uwagę na problem ze znalezieniem miejsca postojowego po godzinie 18:00, kiedy wracają do domów, a opłaty za postój przestają obowiązywać – mówi Piotr Libicki, zastępca dyrektora ZDM ds. Przestrzeni Publicznej. – To również jeden z najważniejszych wniosków płynących z przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku ankiety mieszkańców. Liczymy, że wydłużenie godzin działania „strefy” do 20:00 poprawi dostępność miejsc postojowych dla osób mieszkających przy objętych nią ulicach – dodaje.

Korekta granic i nowe ulice w SPP od 3 października

Nowe godziny obowiązywania opłat za postój to niejedyne zmiany w SPP w tym roku. 3 października br. płatnym parkowaniem objęte zostaną ulice: Berdychowo, Piotrowo i Św. Roch, czyli obszar ograniczony ulicami Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Krzywoustego oraz korytami Warty i Cybiny.

Ponadto zmienione zostaną granice istniejącej SPP / ŚSPP na Łazarzu i Starym Mieście. W obszar płatnego postoju zostanie włączona północna strona ul. Hetmańskiej oraz wschodnia strona ulic Reymonta i Przybyszewskiego. Za postój trzeba będzie zapłacić w rejonie Cytadeli na ul. Pułaskiego i Armii Poznań, a także na pozostających dotychczas poza „strefą” fragmentach ul. Cichej, al. Niepodległości i w sąsiedztwie dworca PKP Poznań Garbary. Korekta granic SPP / ŚSPP również zacznie obowiązywać od 3 października br.

mik