wtorek, 28 maja

Stary Rynek – ruszają zasadnicze prace

fot. PIM

Do tej pory wykonawca inwestycji polegającej na rewaloryzacji płyty Starego Rynku prowadził prace przygotowawcze. Skupiał się na wyprzedzających badaniach archeologicznych oraz selekcji i inwentaryzacji kamiennej kostki, równolegle kompletował niezbędną dokumentację. W czerwcu zakres tych prac znacząco się poszerzy.

26 maja wydane zostało pozwolenie na budowę i tego dnia rozpoczął się proces formalnego przekazania placu budowy. Wraz z początkiem czerwca wykonawca będzie systematycznie wprowadzał zmiany związane z organizacją tego terenu. Zakres robót na Starym Rynku będzie się coraz bardziej poszerzał, dlatego konieczne będą kolejne wygrodzenia, w tym także ciągów pieszych. Trasy prowadzące przez płytę Starego Rynku będą tak wyznaczane, by piesi mogli dojść do każdego budynku. Tym samym wejścia do restauracji będą dostępne dla turystów i mieszkańców. Mimo trwających robót, klienci w dalszym ciągu będą mogli więc korzystać z oferty gastronomicznej okolicznych lokali.

grafika: PIM

Zasadnicze roboty budowlane rozpoczną się od rozbiórki m.in. krawężników i nawierzchni chodników, później także prowadzone będą prace związane z ważną infrastrukturą podziemną. W pierwszej kolejności będzie to renowacja sieci wodociągowej i przebudowa sieci gazowej. Równolegle kontynuowane będą badania archeologiczne w miejscu dwóch planowanych zbiorników retencyjnych, tzn. przy budynku Wagi Miejskiej i pod domkami budniczymi. Wkrótce rozpoczną się także prace archeologiczne w miejscu zaplanowanej do rozbudowy podziemnej toalety publicznej.

Z uwagi na zmiany organizacyjne i rozszerzenie zakresu robót, dostawcy nie będą mieli możliwości wjazdu na płytę Starego Rynku i powinni korzystać z dedykowanych kopert do rozładunku towaru.

Podczas robót należy liczyć się z wjazdem sprzętu ciężkiego na Stary Rynek, możliwością zwiększenia poziomu hałasu jak i zapylenia. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót i poruszanie się tylko wyznaczonymi trasami.

fot. PIM

Celem inwestycji jest poprawa komfortu poruszania się, by była to przestrzeń przyjazna dla wszystkich. Powstanie nowa, równa nawierzchnia płyty Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Wykorzystany zostanie również zabytkowy materiał: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe. Planowane są wyspy zieleni w formie klombów z drzewami i siedziskami. Pod nawierzchnią powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane bądź przebudowane zostaną oświetlenie oraz sieci: wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa. Zakres prac obejmuje również m.in. modernizację monitoringu miejskiego i rozbudowę podziemnej toalety publicznej.

mik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *