Prace brukarskie zostaną przeprowadzone po południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy Głogowskiej do ul. Kościańskiej. Zostaną tu ułożone płyty betonowe 50×50 cm, wymienione krawężniki. Zjazdy do posesji zostaną wykonane z kostki betonowej.

Środki na realizację zadania przekazała Rada Osiedla Górczyn. Koszt remontu wyniesie niespełna 190 tysięcy złotych. Zakończenie prac nastąpi we wrześniu.

mik