Możliwe wygrodzenia na ul. Szamarzewskiego, ul. Kościelnej i ul. Zwierzynieckiej oraz na ul. Murawa. Naprawy nawierzchni przewidziane są na ul. Góreckiej i ul. Krauthofera.

mik