wtorek, 28 maja

Pocovidowe pieniądze dla wielkopolskich szpitali

fot. UMWW

Pięć szpitali powiatowych z regionu otrzymało przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego środki unijne na działania naprawcze, prowadzone po pandemii COVID-19.

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego i przedstawiciele placówek ochrony zdrowia podpisali umowy na łączną kwotę dofinansowania wartą blisko 11,4 mln zł.

Tym razem fundusze trafiły do szpitali ze Słupcy, Śremu, Nowego Tomyśla, Międzychodu i Puszczykowa. – To środki na uzupełnienie sprzętu, który został zużyty podczas pandemii COVID-19, poprzez jego intensywną eksploatację w tym kryzysowym czasie. Placówki dokonują również zakupu sprzętu, który jest najbardziej potrzebny w kontekście tzw. długu zdrowotnego i konieczności jego spłacania. Chodzi sytuację, w której duża grupa pacjentów miała utrudniony dostęp do świadczeń szpitalnych, co spowodowało rozwój choroby. Teraz wymagana jest szybka interwencja, w tym dobra diagnostyka. Dlatego obecnie szpitale starają się oferować pacjentom odpowiednią ofertę w tym zakresie – podkreśla marszałek Marek Woźniak.

Środki te pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Komisja Europejska uruchomiała w tym celu specjalny instrument finansowy pn. REACT-EU. W sumie 34 placówki ochrony zdrowia z całej Wielkopolski otrzymają ponad 102 miliony zł na działania naprawcze po COVID-19 – To istotne uzupełnienie potencjału wielkopolskich  placówek ochrony zdrowia –  dodaje Marszałek Woźniak.

W ramach wartego 6,4 mln zł projektu „Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w SP ZOZ w Słupcy”, ponad 5,1 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Maciej Sobkowski – kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy poinformował, że w ramach tej kwoty sfinansowany zostanie zakup ambulansu sanitarnego dla działającego w Słupcy zespołu ratownictwa medycznego.

Tamtejszy SP ZOZ zostanie także doposażony m.in. w sprzęt medyczny, aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym respirator, tomograf komputerowy, ultrasonograf stacjonarny i mobilny, aparat do resuscytacji krążeniowej/automatycznego masażu pośredniego serca (lucas), dwa gastroskopy czy aparat RTG z ramieniem C. Otrzymane fundusze posłużą też sfinansowaniu zakupu wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

„Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. w kontekście działań naprawczych związanych z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19” to projekt wart łącznie blisko 2,6 mln zł, gdzie unijne warcie stanowi 2,2 mln zł. Plan wykorzystania tych funduszy przedstawił Michał Sobolewski, prezes zarządu Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. Tamtejszy szpital zakupi 170 sztuk sprzętu medycznego i wyposażenia. To między innymi kardiomonitor, pompa strzykawkowa, stetoskop elektroniczny, aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii, aparat USG i EKG czy defibrylator.

2 miliony złotych to całkowita wartość projektu „Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”. Wsparcie unijne dla Powiatu nowotomyskiego na ten cel stanowi 1,7 mln zł. Andrzej Wilkoński,  starosta nowotomyski poinformował, że powiatowa placówka zyska nowy ambulans z wyposażeniem dla SOR. Ponadto środki będą przeznaczone m.in. na dwa videokolonoskopy oraz szafę endoskopową,  laparoskop z wyposażeniem, aparat do znieczulenia, stół operacyjny oraz aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem.

„Doposażenie SPZOZ Międzychód w ambulans oraz sprzęt medyczny w celu niwelowania  skutków  wynikających z pandemii  COVID-19  oraz  zwiększania dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych” to to nazwa projektu realizowanego przez międzychodzką lecznicę. Warte 1,8 mln zł przedsięwzięcie uzyskało 1,53 mln zł unijnego dofinansowania. Bartosz Grobelny, kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie podkreślił, że oprócz ambulansu, otrzymane fundusze będą przeznaczone m.in. na trzy aparaty ultrasonograficzne, dwa aparaty do znieczulenia, zestaw artroskopowy, łóżka porodowe, stanowisko do intensywnej terapii noworodków oraz histeroskop – urządzenie do zabiegów ginekologicznych.

Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. uzyskał 825 tys. zł dofinansowania do wartego 970 tys. zł projektu, na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej dla  placówki. Przeznaczenie środków zaprezentowała Ewa Wieja, prezes zarządu Szpitala w Puszczykowie. Projekt przewiduje sfinansowanie zakupu 26 kardiomonitorów, 5 aparatów EKG,  12 urządzeń do tlenoterapii czy 2 respiratorów. To także pokrycie kosztów zakupu 18 tys. masek chirurgicznych jednorazowego użytku, 300 sztuk masek FFP2 oraz 450 sztuk fartuchów flizelinowych.

Łącznie w ciągu roku w tych pięciu szpitalach leczone są ponad 183 tysiące pacjentów.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *