wtorek, 28 maja

Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma koncepcję wystawy stałej

fot. Ela Preiss

Wiemy już, jak z w ogólnym zarysie będzie wyglądała stała wystawa w nowym Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Teraz czas na szczegóły

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu ogłosiło wyniki w konkursie koncepcję plastyczno-przestrzenną wystawy stałej nowego muzeum. Wygrała praca firmy Trias AVI z Warszawy, która w nagrodę zostanie zaproszona do podpisania umowy na zaprojektowanie ekspozycji.
Za wykonanie umowy projektant otrzyma 4 miliony złotych.

fot. Ela Preiss

W konkursie złożone zostały trzy prace konkursowe, których autorzy na wcześniejszym etapie postępowania musieli wykazać się między innymi posiadaniem w zespole osób z doświadczeniem przy projektowaniu innych dużych wystaw stałych.  W złożonych pracach zaprezentowano ogólną koncepcję przyszłej ekspozycji stałej i uszczegółowione fragmenty wybranych elementów scenariusza.

Przewodniczący Sądu Konkursowego Robert Supeł podkreślił, że konkurs był na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie – Właściwie jednomyślnie podjęliśmy decyzję, bez dłuższych sporów i dyskusji.

Teraz przed zwycięzcami konkursu i zespołem merytorycznym Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości 12 rok intensywnej pracy nad szczegółowym projektem wystawy. Konieczne jest sprecyzowanie koncepcji w zakresie rozwiązań scenograficznych, multimedialnych, sposobu eksponowania muzealiów, przygotowania tekstów.  Postęp tych prac będzie szczegółowo monitorowany i omawiany przez zespoły projektanta i muzeum.

Po zakończeniu prac projektowych wybrany zostanie generalny wykonawca wystawy stałej. Szacowane koszty jej wykonania to 65 milionów złotych.  Trias AVI będzie pełniła nadzór autorski.

fot. Ela Preiss

Projektowanie wystawy stałej, a potem jej realizacja to jeden z dwóch  głównych procesów w tworzenia nowego muzeum. Drugim kluczowym elementem jest oczywiście sama budowa obiektu. Równolegle z toczącymi się pracami projektowymi muzeum prowadzi obecnie przetarg na wybór generalnego wykonawcy budynków. Zainteresowanie wykazują największe firmy z rynku budowlanego.

Szacowany budżet całej inwestycji czyli robót budowlanych i realizacji wystawy to przeszło 375 milionów złotych. Został on zabezpieczony staraniem organizatora – samorządu województwa wielkopolskiego i współorganizatora – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na realizację inwestycji Ministerstwo, począwszy od 2023 roku, zobowiązuje się przekazać 222 milionów złotych. samorząd  województwa Wielkopolskiego  przekazuje 148 milionów złotych. Wcześniej na prace projektowe miasto Poznań desygnowało ponad pięć milionów.

Na budżet inwestycji składają się również środki z Programu Infrastruktura Kultury – dotacji udzielonych przez MKiDN na lata 2020 – 2021 oraz 2023-2024 – łącznie ponad 1,7 miliona złotych.

fot. Ela Preiss

Nowy gmach muzeum wraz z wystawą stałą o powierzchni 3 tysięcy metrów kwadratowych zostanie wybudowany w historycznym sąsiedztwie Wzgórza św. Wojciecha i Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu, gdzie spoczywają m.in. prochy generała Stanisława Taczaka, pierwszego naczelnego dowódcy Powstania Wielkopolskiego.

Wystawa stała i całe nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,  zgodnie z harmonogramem mają być gotowe do grudnia 2026 roku.

fot. Ela Preiss

Wystawa stała jest jądrem muzeum, jego najważniejszą częścią. To właśnie od jej charakteru, treści i komunikatywności, będzie zależało powodzenie i popularność naszego nowego Muzeum – podkreślił Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Marszałek przypomniał, że od stycznia tego roku samorząd województwa wielkopolskiego przejął od miasta Poznań rolę organizatora placówki.

Dzięki porozumieniu podpisanemu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mamy zapewnione refinansowanie tej inwestycji w kwocie 220 milionów złotych. Jednak, niezależnie od tego, co się wydarzy, w naszym budżecie mamy zabezpieczone 376 milionów na całość budowy. To z naszej strony gwarancja, że muzeum na pewno powstanie – podkreślił marszałek.

fot. Ela Preiss

Prace są zachwycające –  podsumowała zgłoszone w konkursie koncepcje Minister Jadwiga Emilewicz, która przemawiała w imieniu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podziękowała marszałkowi Markowi Woźniakowi za podjęcie wyzwania budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ponad podziałami politycznymi.

Zrobiliśmy kolejny krok milowy przybliżający nas do nowego Muzeum. Bardzo cieszę się z takiego rozstrzygnięcia . Sąd Konkursowy nie miał łatwego zadania, musiał dokonać wyboru spośród propozycji zgłoszonych przez firmy o bardzo dużym, porównywalnym doświadczeniu. Każda z prac miała „to coś”. Jednak zwycięska koncepcja jest najbliższa naszym oczekiwaniom, jej autorzy najlepiej „wczytali” się  w historię  zwycięskiego Powstania, zachowali zdrową równowagę pomiędzy nowoczesnymi urządzeniami multimedialnymi a artefaktami, które są istotą każdego szanującego się muzeum. Nie chcę zapeszyć, ale na razie  działamy zgodnie z harmonogramem, bez opóźnień – powiedział dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki.

fot. Ela Preiss

A oto szczegóły werdyktu:

W skład Sądu Konkursowego, który wybrał zwycięską koncepcję wystawy stałej nowego Muzeum weszły osoby posiadające bogate doświadczenie w przygotowywaniu wielkoskalowych, nowoczesnych ekspozycji zarówno od strony koncepcyjnej, merytorycznej, realizacyjnej oraz w zarządzaniu inwestycjami o podobnym zakresie i tematyce.

Przewodniczący Sądu: Robert Supeł, wiceprzewodniczący Sądu: Sebastian Tyrakowski – zastępca dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni, sędziowie referenci: dr hab. Rafał Górczyński, prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Agnieszka Kuchcińska-Kurcz – Kierownik Oddziału Centrum Dialogu Przełomy / Muzeum Narodowe w Szczecinie, architekt Szczepan Wroński – WXCA (projektant budynku nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego), dr Piotr Grzelczak – współautor scenariusza wystawy, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”.

Członkowie: dr hab. Andrzej Betlej, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego – Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Tomasz Łęcki – Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, dr Justyna Makowska – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, Włodzimierz Mazurkiewicz – Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Przemysław Terlecki – Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

fot. Ela Preiss
  1. Zwycięzcą konkursu została Trias AVI Sp. z o.o.

W uzasadnieniu I nagrody Sąd Konkursowy uznał, że praca jest w najwyższym stopniu zgodna z wytycznymi zawartymi w Scenariuszu Wystawy Stałej, wytycznymi narracyjnymi oraz założeniami programowymi do Scenariusza. Wyraźnie wyeksponowany jest w niej element współdziałania i społecznego zaangażowania niezbędnego do sukcesu w pracy i w walce. Praca wyróżnia się przejrzystością przyjętych rozwiązań wystawienniczych, zasadnością ich doboru przy prezentacji kluczowych wydarzeń historycznych, czytelnością rozwiązań graficznych, właściwym podejściem do roli i sposobu wyeksponowania muzealiów oraz powściągliwością, która skutkuje między innymi umiarkowaniem w wykorzystaniu multimediów, które
„nie wychodzą” na plan pierwszy przed pozostałe rozwiązania wystawiennicze.
W części zawierającej propozycję wykorzystania centralnej przestrzeni wystawy, praca została też oceniona jako ta, która w największym stopniu zapewnia realność zaistnienia proponowanej koncepcji w stosunku do planowanej funkcji tej przestrzeni, tzn. miejsca kontemplacji, wyciszenia i możliwość przeprowadzenia koncertów, a także innych multidyscyplinarnych wydarzeń.

fot. Ela Preiss
  1. Druga nagroda przypadła autorom z pracowni ART FM Sp. z o.o.

Sędziowie docenili „śmiałość i oryginalność zaproponowanej wizji, podsumowanej hasłem „W nas płonie ogień wolności”, skutkującej bardzo ciekawymi rozwiązaniami scenograficznymi. Uznanie wśród sędziów wzbudziły  propozycje potraktowania konkretnych tematów, np. wozu Drzymały, zdobycia Ławicy, czy przedstawienie szerszego kontekstu dyplomatycznego, a także propozycje sposobu wykorzystania muzealiów. Doceniono też to, że wyraz estetyczny tego opracowania wyraźnie koresponduje z wyrazem architektonicznym i estetycznym budynku muzeum.

fot. Ela Preiss
  1. Trzecie miejsce w konkursie otrzymał zespół projektowy z New Amsterdam Sp. z o.o.

Nagroda została przyznana za ciekawą propozycję oparcia wystawy o motyw „drogi pomiędzy jasnymi i ciemniejszymi fragmentami historii Wielkopolski” i konsekwentne wykorzystanie motywu rozetki narodowej w jej języku graficznym. Sąd docenił również bardzo szczegółowe potraktowanie ścieżki edukacyjne dla grup szkolnych i dla rodzin.

mik

Zobacz galerię zdjęć:

fot. Ela Preiss

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *