środa, 24 kwietnia

Krzywoustego od niedzieli bez utrudnień

fot. Google Street View

Zakończenie prac nastąpi przed zakładanym terminem, który przewidziany był na czerwiec. Już w maju wykonawca zakończył większość robót związanych z remontem, a w ostatnich dniach wykorzystywał przerwy w opadach deszczu na wprowadzenie docelowego oznakowania poziomego. Malowanie mogło odbywać się tylko wtedy, gdy jezdnia była sucha. Prace polegające na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu rozpoczną się w nocy z 28 na 29 maja (z soboty na niedzielę). Po jej wdrożeniu dostępne będą już wszystkie pasy ruchu.

Remont nitki wylotowej ul. Krzywoustego został przeprowadzony na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do węzła autostradowego Krzesiny. Inwestycja to kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku przez Zarząd Dróg Miejskich remontu ul. Krzywoustego, który dotyczył wtedy jezdni prowadzącej do Poznania. Kończone właśnie prace na jezdni wylotowej miały szerszy zakres, bo obejmowały również wymianę nawierzchni na węźle Szczepankowo. Ponadto jezdnia wyjazdowa była bardziej zniszczona i konieczne było również wykonanie remontów wgłębnych nawierzchni.

Dzięki inwestycji kierowcy będą przejeżdżać wzmocnioną i naprawioną nawierzchnią jezdni ul. Krzywoustego prowadzącej w kierunku węzła autostradowego. Powstały także m.in. opaski z płyt betonowych, nowe krawężniki i obrzeża. Ulepszone zostały pobocza, wymienione są wpusty, zamontowane zostały także nowe bariery ochronne.

mik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *