wtorek, 28 maja

Kolejowy plac budowy

fot. PIM

Rozpoczęte pod koniec października prace związane z przebudową ul. Kolejowej na Łazarzu koncentrują się na robotach dotyczących infrastruktury podziemnej. Wcześniej ich wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu i zabezpieczył drzewa na całym przebudowywanym odcinku.

fot. PIM

Obecnie na pierwszych odcinkach ul. Kolejowej – od ul. Gąsiorowskich – prowadzone są przede wszystkim prace rozbiórkowe, dzięki którym spółka PSG będzie mogła przebudować sieć gazową, znajdującą się pod nawierzchnią jezdni. Po zakończeniu prac związanych z siecią gazową będzie można w pełnym zakresie przystąpić do pozostałych robót, choć niektóre z nich, jak np. przebudowa sieci kanalizacji deszczowej – już się rozpoczęły – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Oprócz odwodnienia ulicy w projekcie uwzględniono także inne prace związane z podziemną infrastrukturą – m.in. budowę kanału technologicznego i przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Dotychczasowe oświetlenie ulicy Kolejowej zostanie zdemontowane, a w jego miejscu pojawi się nowe. Wykonawca całkowicie rozbierze istniejące nawierzchnie i wykona nową, z częściowym wykorzystaniem płyt, kostki i krawężników kamiennych pozyskanych z demontażu. Cała jezdnia zyska nowy asfalt.

fot. PIM

Pojawią się także uspokajające ruch wyniesione skrzyżowania. Piesi poruszać się będą wygodnymi, równymi chodnikami, a większość miejsc parkingowych wykonanych zostanie z kamiennej kostki z jezdni ulicy Kolejowej. Na traktach pieszych w rejonach skrzyżowań zaprojektowano system informacji fakturowej, ułatwiający poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku, wyznaczone zostaną także miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

fot. PIM

W ramach inwestycji zaplanowano posadzenie ponad 50 drzew. Powstaną szerokie pasy zieleni, które stworzą lepsze warunki do życia również starym drzewom rosnącym wzdłuż ulicy. Przewidziane rozwiązania projektowe umożliwiają zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej o ponad 2500 m kw. Dodatkowo ulicę ozdobi ponad 5 tysięcy krzewów i zieleń niska, których dotąd na niej brakowało.

Zakończenie prac budowlanych przewidziano na III kwartał 2023 r.

mik

Zobacz galerię zdjęć:

fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *