Widać już zaczątki węzła Grunwaldzka na granicy Poznania i Plewisk

fot. PIM

Zwiększenie udziału kolei i autobusów w codziennych podróżach to główny cel budowy węzła przesiadkowego na granicy Poznania i Plewisk, gdzie powstaje także wygodny przejazd pod torami kolejowymi. Zakres robót jest coraz szerszy.

Na tym etapie mamy do czynienia głównie z pracami ziemnymi i przebudową sieci uzbrojenia terenu. Po stronie Poznania skupiamy się na robotach związanych z konstrukcją bezkolizyjnego przejazdu pod torami. Z kolei po stronie Plewisk powstaje wykop pod zbiornik retencyjny na deszczówkę i wody roztopowe – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

fot. PIM

Dzięki inwestycji piesi, rowerzyści i kierowcy nie będą już musieli czekać przed opuszczonym szlabanem kolejowym w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Pod torowiskiem powstanie bezkolizyjny przejazd. Pierwsze prace związane z jego konstrukcją polegają na budowie ścian szczelinowych, które umożliwią w dalszych krokach wykonanie wykopów i realizację układu drogowego, który docelowo będzie służył do przejazdu pod torami kolejowymi. Budowa ścian aktualnie toczy się po stronie Poznania.

Nowy zbiornik retencyjny powstaje na terenie Plewisk. Obiekt posłuży do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu węzła Grunwaldzka. Całkowita pojemność zbiornika będzie liczyła 2100 metrów sześciennych, natomiast planowana głębokość całkowita to ok. dwa metry. W ramach inwestycji powstanie także dojazd dla jego obsługi.

fot. PIM

Równolegle kontynuowane są prace związane z przyłączami do posesji, okablowaniem, kanalizacją deszczową. Rozpoczęto również przygotowania do realizacji parkingu typu Park&Ride, na którym docelowo kierowcy będą mogli zostawić swój samochód i skorzystać z transportu publicznego.

grafika: PIM

Poznańskie Inwestycje Miejskie przypominają, że w rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Kierowcy poruszający się między Poznaniem i Plewiskami mogą korzystać z tymczasowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Grunwaldzkiej, nadal zamknięty pozostaje łącznik między ul. Szarotkową i Grunwaldzką, który docelowo zostanie zlikwidowany. Piesi korzystają z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. W związku z postępem prac, zmiany kierunków poruszania się dotyczą okolic ul. Szałwiowej i Kminkowej, a dojście w rejon przystanku Poznań Junikowo jest możliwe wyłącznie ul. Kminkową. Prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie oraz zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na trwające prace. Z uwagi na prowadzoną równolegle inwestycję w ciągu ul. Kolejowej w Plewiskach, sugerujemy także korzystanie z alternatywnych dróg dojazdowych, jak np. ul. Głogowską.

mik

Zobacz galerię zdjęć:

fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.