W Wielkopolsce powstaną 24 km gazociągu wysokiego ciśnienia

fot. Pixabay

Została wydana decyzja lokalizacyjna dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Grodzisk – Kościan. Realizacja zadania wpisuje się w inwestycje towarzyszące budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk – Węzeł Kościan jest inwestycją towarzyszącą budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ok. 24 km i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 8,4 MPa wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym kanalizacją kablową. – Włączenie gazociągu do sieci nastąpi poprzez mieszalnię gazu Grodzisk, która w ramach projektowanego gazociągu o długości ok. 24 km połączona zostanie z istniejącym węzłem gazowym Kościan. Planowany gazociąg będzie przebiegać przez 2 powiaty i 4 gminy – wyjaśnia wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Inwestycja stanowi cel publiczny o znaczeniu ponadlokalnym i przyczyni się do rozwoju strategicznych sieci infrastrukturalnych. Jednocześnie zadanie wpisuje się w strategiczne działania związane z poprawą parametrów jakościowych paliw gazowych.

Decyzja została wydana 8 stycznia br. na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Oznacza to, że inwestor jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

anka

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *