Przeciw dyskryminacji w poznańskich szkołach

Fot. D. Preiss

Chodzi o najszerszy możliwy wachlarz przejawów dyskryminacji i wykluczenia, z jakimi tylko można się spotkać w szkołach: ci inni to dzieci ubogie lub uznane za takie przez grupę, niepełnosprawne, przybysze zza granicy, niekoniecznie o innym kolorze skóry, osoby innego wyznania lub niewierzące. Wystarczy odstawać od zdefiniowanego przez rówieśników wzorca kobiecości czy męskości, o odmienności seksualnej nie wspominając, wystarczy zresztą waga albo wzrost.

Ci inni, choć trochę odstający od rówieśniczej normy, doznają nie tylko agresji słownej i fizycznej, przemocy psychicznej, izolacji, prześladowania w cyberprzestrzeni a nawet przemocy seksualnej! Młodzież potrafią być okrutna.

Dzisiaj w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja „Poznańska szkoła bez dyskryminacji” w której ramach odbyły się warsztaty antydyskryminacyjne. Najliczniejszymi ich uczestnikami była młodzież. Podsumowano też dotychczasowe rezultaty miejskich programów przeciwdziałania.

Programy szyte na miarę

W poznańskich szkołach, przede wszystkim podstawowych zajęcia mające zapobiegać dyskryminacji prowadzone są od półtora roku. Prowadzone są jako dodatkowe, finansowane z budżetu miasta. O sposobie ich przeprowadzenia decydują nauczyciele, mogą w tym współpracować i innymi instytucjami i organizacjami (jak fundacje czy stowarzyszenia), w których obszarze zainteresowań znajduje się problem.

Fot. D. Preiss

To, co dzieje się na lekcjach, odpowiada na potrzeby danej szkoły – podkreśla Marta Mazurek, przewodnicząca zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności, wiceprzewodnicząca komisji oświaty i wychowania Rady miasta Poznania. – Zajęcia antydyskryminacyjne mają sprawić, aby dzieci i młodzież czuli się w swojej szkole dobrze i bezpiecznie. Po rozmowach z uczniami i uczennicami wiem, że po tych warsztatach czują się wzmocnieni, bo są wyposażeni w niezbędną wiedzę i narzędzia. Wiedzą na przykład, jak komunikować się bez przemocy oraz co zrobić, gdy są świadkami dyskryminacji i wykluczenia w swojej grupie.

Projekt kierowany jest do wszystkich poznańskich podstawówek – nie tylko tam, gdzie przejawy dyskryminacji czy wykluczenia zostały wykryte. Chodzi o to, by zapobiegać.

W ramach projektu zrealizowano już szereg warsztatów – uczennice poszukiwały swoich superbohaterek, młodzież uczestniczyła w zajęciach literackich i plastycznych, poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej, pomagała osobom z niepełnosprawnościami i realizowała wiele innych ciekawych pomysłów – informuje Urząd Miasta.

Zrealizowano do tej pory ponad 140 cykli zajęć. W pierwszej edycji programu (od stycznia do czerwca 2018 r.) wzięło udział 37 placówek, w drugiej (wrzesień – grudzień 2018 r. ) – 47, a w trzeciej (luty – czerwiec 2019 r.) – aż 59. Największe zainteresowanie organizacją zajęć jest w szkołach podstawowych, ale na liście są także licea ogólnokształcące, technika i szkoła branżowa – podaje Urząd Miasta Poznania.

Nabór po raz czwarty

Obecnie trwa drugi nabór do kolejnej, czwartej edycji projektu. Placówki, które są zainteresowane organizacją zajęć dodatkowych z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, będą mogły zgłaszać się w dniach 1-10 października. Wnioski można składać w Wydziale Oświaty UMP: ul. Libelta 16/20. Regulamin i wzór wniosku można znaleźć na stronie Poznański Serwis Oświatowy.

Zainteresowane szkoły muszą w konkursie przedstawić koncepcję zajęć.

Fot. D. Preiss

Ważne jest, aby szanować drugiego człowieka – niezależnie od tego, jaki ma kolor skóry, skąd pochodzi; czy jest biedny, bogaty, zdrowy; czy jest mężczyzną, kobietą oraz ma taki a nie inny pogląd na określone sprawę. Istotne, aby wszyscy mieli świadomość tego, że jesteśmy równi – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Każda forma dyskryminacji musi być nazywana po imieniu. Powinniśmy uczyć się też, jak w mądry sposób jej przeciwdziałać. Największe szanse, aby przyswoić sobie te uniwersalne wartości, mają osoby najmłodsze. Dlatego cieszę się, że zajęcia antydyskryminacyjne odbywają się w szkołach podstawowych i średnich.

Podczas konferencji swoje projekty zaprezentowali uczniowie i nauczyciele: Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, Szkoły Podstawowej nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego, III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego, XI LO im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich, XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Zespołu Szkół Mechanicznych. Wystawę prac prezentującą zrealizowane projekty można oglądać do końca tygodnia w holu na parterze Urzędu Miasta Poznania.

Oprócz organizacji konkursu na zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej miasto Poznań podejmuje także inne inicjatywy poświęcone temu zagadnieniu. Organizowane są warsztaty dla nauczycieli realizujących zajęcia. Miasto zapewnia także materiały pomocnicze. Powstał m.in. podręcznik pt. „Edukacja antydyskryminacyjna w szkole- pomocnik dydaktyczny”. Plik w wersji PDF można pobrać z zakładki Oświata na stronie Poznan.pl – Pomocnik dydaktyczny.

Fot. D. Preiss

Że problem jest niebagatelny, a doświadcza go co dziesiąty uczeń jednoznacznie stwierdza opublikowany raport „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”.

darp

One Reply to “Przeciw dyskryminacji w poznańskich szkołach”

  1. Wielka szkoda, że deforma zlikwidowała gimnazja. Znam dzieci, które „miały przechlapane” w podstawówce, a po zmianie otoczenia, już starsze, bardziej życiowo doświadczone, świetnie odnajdywały się w gimnazjum.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *