Parking pod Kaponierą do wzięcia

fot. wikipedia.org

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, o możliwości dzierżawy automatycznego parkingu podziemnego (kondygnacje -1, -2), posiadającego łącznie 240 miejsc parkingowych (w tym 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 24 miejsca rowerowe, 5 miejsc dla motocykli).

Parking ma łączną powierzchnię 8.562,05 m2, usytuowane jest w całości pod Rondem Kaponiera w Poznaniu

U przyszłego dzierżawcy obiekt ma posiadać status parkingu abonamentowo rotacyjnego. ZKZL przewiduje, że parking będzie funkcjonował w trybie 24/7/365 w formie automatycznego parkingu bez obsługi osobowej na terenie obiektu, z uwagi na brak miejsca na Centrum Monitoringu na terenie parkingu. Jednocześnie, oczekuje aby parking dostępny był dla klientów odpłatnie, całodobowo.

Parking musi być wyposażony w urządzenia umożliwiające niezwłoczne udzielenie informacji lub wsparcia klientowi z poziomu interkomu (lub telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na urządzeniu do poboru biletów). Ponadto maksymalny czas reakcji osobistej pracownika na zdarzenie zaistniałe na parkingu nie może przekraczać:

– w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 6-22 – 2h, w godz. 22-6 – 3h
– w soboty niedziele i święta w godz. 6-22 – 4h, w godz. 22-6 6h.

Parking wyposażony jest we wszystkie media oraz oświetlenie. Parking obecnie wyposażony jest także w system parkingowy dostarczony przez firmę Polchip sp. z o.o., który ma zostać wycofany z eksploatacji.

Wobec powyższego warunkiem przyjęcia oferty zawarcia umowy dzierżawy jest zaoferowanie przez dzierżawcę kompletnego wyposażenia parkingu w urządzenia eksploatacyjne do obsługi systemu (system parkingowy dostarczony we własnym zakresie).

Oferta złożona przez potencjalnegodDzierżawcę winna zawierać propozycję w zakresie rozwiązań technologicznych, które firma posiada wraz z przykładem ich zastosowania (link do oferowanych rozwiązań stosowanych na innych parkingach, gdzie oferent jest  operatorem). Dodatkowo każdy oferent winien przestawić argumenty, jaki wpływ na wynik finansowy zarządzanego parkingu będą miały proponowane rozwiązania techniczne.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *